ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία Κωνσταντίνου Κατσούλη

PostHeaderIcon χορῳδία Κωνσταντίνου Κατσούλη

 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    «᾿Απὸ τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἀνατολικὴ μουσικὴ παράδοσι», ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τρίτη 15/8/1989,  (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

95-09 «Τὴν σὴν δοξάζουσι κοίμησιν», χορῳδία Κωνσταντίνου Κα­τσού­λη.

 

(δημοσίευσις 9/8/2011)