ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία Χρίστου Χατζηνικολάου

PostHeaderIcon Χορῳδία Χρίστου Χατζηνικολάου

 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χορῳδία Χρίστου Χατζηνικολάου, ἀπὸ ἐκπομπὴ περὶ τὸ 1989.

 

100-19 «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι... Νενίκηνται» ἀργόν.

 

    (δημοσίευσις 12/8­/2011)

 

 


 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χορῳδία Χρίστου Χατζη­νικο­λάου, αὔ­γου­στος 1989 (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

95-16 «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι... Νενίκηνται».

 

    (δημοσίευσις 9/8/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    ῥ/σ Μεσολογγίου, 27/5/1989. χορῳδία Χρίστου Χατζηνικολάου. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

67-15 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Εὐφραίνου, ἀγάλλου».

 

(δημοσίευσι 25/7/2011)