ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία ὁμοσπονδίας συλλόγων ἱεροψαλτῶν ῾Ελλάδος

PostHeaderIcon Χορῳδία ὁμοσπονδίας συλλόγων ἱεροψαλτῶν ῾Ελλάδος

 

 ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

72-12 δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστὸν» Κ. Πρίγγου, χορῳδία ὁμοσπονδίας ἱ­εροψαλτῶν ῾Ελλάδος. ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ 1989. (ἠχο­γρά­φησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.).