ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία ᾿Αθ. Καραμάνη στὴν συναυλία τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου, 1991

PostHeaderIcon Χορῳδία ᾿Αθ. Καραμάνη στὴν συναυλία τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου, 1991

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Συνέχεια τῆς συναυλίας τοῦ «Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου βυζαντινῆς καὶ παρα­δο­σιακῆς μου­σι­κῆς» πρὸς τιμὴν τοῦ ᾿Αθανασίου Καραμάνη, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Δημοτικὸ θέ­α­τρο Πατρῶν τὴν δευτέρα 4 νοεμβρίου 1991 καὶ ὥρα 8 τὸ βράδυ, παρουσιάζεται δὲ γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς».  τὶς ἀρχικὲς πληροφορίες βλέπε στὸ οἰκεῖο θέμα.

    ῾Ο ᾿Αθανάσιος Καραμάνης τὴν προηγούμενη ἡμέρα, κυριακὴ 3 νοεμβρίου, ἔψαλε στὸν ἅγιο ᾿Ανδρέα Πατρῶν, ἐνῷ στὶς 4 τοῦ μηνὸς τὸ βράδυ συμμετεῖχε στὴν συναυλία διευθύνοντας κλιμάκιο χορῳδίας ἀπὸ μαθητές του.  σύμφωνα μὲ τὸ ἔντυπο πρόγραμμα τὸ κλιμάκιο ἀπο­τε­λοῦσαν οἱ ψάλτες Κωνσταντῖνος ᾿Αλεξίου, Μανόλης Δασκαλάκης, Δημήτριος Κακανᾶς, Παναγιώτης Μπάμπουρας, Μανόλης Μπότσης, Χρῖ­στος Μυγδα­λιᾶς, Γιῶργος Παπαδόπουλος, Χρῖστος Σούσουρας, Μιχάλης Τσακνάκης.  νομίζω ὅμως ὅτι κάποιος τελικὰ ἔλειπε, ἀλλὰ δὲν θυμοῦμαι ποιός.

 

    ᾿Εδῶ δημοσιεύεται τὸ 2ο μέρος τῆς συναυλίας (ψηφιοποίησις Δ.Α.).

289-11 τιμητικὴ ἀναφορὰ στὸν ᾿Αθανάσιο Καραμάνη καὶ ἀπονομὴ με­ταλ­λίου.

289-12 ὁμιλία ᾿Αθανασίου Καραμάνη.

290-01 «Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου» Γρηγορίου πρωτοψάλτου, ἦχος βαρύς.

290-02 «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν»᾿Ιωάννου Κλαδᾶ, α΄ τετράφωνος.

290-03 «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστὶν» ᾿Αθανασίου Καραμάνη, ἦχος α΄ ἐναρμόνιος.

290-04 «Σῶμα Χριστοῦ», κοινωνικόν, ἦχος α΄.

290-05 κράτημα Χουρμουζίου χαρτοφύλακος, ἦχος γ΄.

 

Σημαντικὸ παράρτημα

    Πρόβα τῆς χορῳδίας τοῦ Καραμάνη λίγες ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν συναυλία, στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου (νομίζω στὸν παλαιὸ ναό).  τὶς πρόβες τὶς ἔκαμαν κρυφά, ἀλλὰ κάποιοι τοὺς «κυνηγοῦσαν» μὲ μα­γνητοφωνάκια στὸ χέρι, καὶ κρύβονταν πίσω ἀπὸ τὶς κολῶνες τοῦ ναοῦ, γιὰ νὰ γράψουν καὶ τὶς πρόβες ἀκόμα.  ἕνα τέτοιο ἀπό­σπασμα εἶναι καὶ τὸ παρόν, τὸ μόνο ποὺ ἔχω, καὶ παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ δημοσίως (καθόσον γνωρίζω) ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.

21-10 Τὸ τέλος τῆς πρόβας στὸ κράτημα τοῦ Χουρμουζίου χαρτοφύλακος (ἦχος γ΄).

 

(δημοσίευσις 1/11/2010)