ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορὸς ἱεροψαλτῶν Μεσολογγίου

PostHeaderIcon χορὸς ἱεροψαλτῶν Μεσολογγίου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

   ᾿Απὸ τὸν ρ/σ Μεσολογγίου, 20/5/1989. ὕμνοι κυριακῆς παραλύτου. χορὸς ἱερο­ψαλ­τῶν Μεσολογγίου.

 

66-04 «῾Ο τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ», «Ἄταφος νεκρός».

 

(δημοσίευσι 25/6/2010)