ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία «Ψαλτικῆς Διάκονοι» (2013)

PostHeaderIcon χορῳδία «Ψαλτικῆς Διάκονοι» (2013)

 

 ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

 

Χορδία ψαλτικς διάκονοι. χοράρχης ᾿Ιωάννης Τσού­νης.  ἀποσπάσματα ἠχογραφήσεων π πρόβες καὶ ἐκδηλώσεις τς χορδίας ντς το 2013.   (­χο­γρά­φη­σις κα ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

᾿Απὸ συνάντησι τὴν τρίτη 19/2/2013

 

1963-18 στίχοι τοῦ «Θοῦ Κύριε», πλ. β΄.

 

1963-19 «Φῶς ἱλαρὸν» τὸ ἀρχαῖον.


 

(δημοσίευσις 7/3/2013)