ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία Περιστέρη, διάφοροι ὕμνοι

PostHeaderIcon χορῳδία Περιστέρη, διάφοροι ὕμνοι

 

Συλλογὴ Δημητρίου Κρητικοῦ

 

Χορῳδία Σπυρίδωνος Περιστέρη, διάφοροι ὕμνοι.

 

1928-21 χερουβικὸν γ΄ ἤχου, πλῆρες.

 

1928-22 λειτουργικὰ γ΄ ἤχου.

 

1928-23 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος γ΄.

 

1928-14 δύο στιχηρὰ αἴνων κυριακῆς πατέρων, πλ. β΄.

 

1928-16 «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός», πλ. δ΄.

 

1928-15 τροπάρια ἀπὸ τὴν μικρὰν παράκλησιν τῆς Θεοτόκου (ἐπιλογή).

 

 

(δημοσίευσις 28/2/2013)