ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ ᾿Ιεροσολύμων ᾿Εμμανουὴλ Γ. Βαμβουδάκης, πρωτοψάλτης πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων

PostHeaderIcon ᾿Εμμανουὴλ Γ. Βαμβουδάκης, πρωτοψάλτης πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εμμανουὴλ Γ. Βαμβουδάκης (1884-1959).  πρωτοψάλτης τοῦ πα­τρι­αρ­χεί­ου ᾿Ιεροσολύμων 1911-1925.  ἡ παρακάτω ἠχογράφησις φέρεται ὡς τοῦ 1926 στὴν ᾿Αθήνα.  παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν πρώην λαμπαδάριο τοῦ πα­τρι­αρ­χείου ᾿Ιεροσολύμων Χρῖστο Λεβέντη, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ.

843-03 «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί», «Λαθὼν ἐτέχθης», μὲ ἱσοκράτημα λο­γι­κῆς εὐρωπαϊκῆς ἐναρμονίσεως, ποὺ καλλίτερα νὰ ἔλειπε.