ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Εἰρηναῖος (᾿Ιωάννης) Παπαμιχαήλ, μητροπολίτης Σάμου

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

1520-15 μητροπολίτης Σάμου Εἰρηναῖος «῾Η παρθένος σήμερον».

 

(δημοσίευσις 1/10/2012)