ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon ἀνώνυμος κληρικός, καταβασίαι χριστουγέννων


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ἀνώνυμος κληρικός, καταβασίαι χριστουγέννων ἀργαὶ διπλαῖ.  ἐγγραφὲς δεκεμβρίου 1998 (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010).

984-1 ἀργαὶ καταβασίαι διπλαῖ «Χριστὸς γεννᾶται» καὶ «Ἔσωσε λαόν».  δεκέμβριος 1998.

 984-2 σύντομοι διπλαῖ καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται» καὶ «Ἔσωσε λαὸν» μετὰ τῆς 9ης ᾠδῆς.  δεκέμβριος 1998.

 

* * *

 

    ἀνώνυμος κληρικός· καταβασίαι χριστουγέννων.  ἀχρονολόγητες ἠχογραφήσεις (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010)

 

987-10 οἱ δύο πρῶτοι εἱρμοὶ τῆς α΄ ᾠδῆς τῶν χριστουγέννων, σύντομοι.

983-06 καταβασίαι διπλαῖ σύντομοι «Χριστὸς γεννᾶται» καὶ «Ἔσωσε λαόν». 

982-03 καταβασίαι διπλαῖ σύντομοι «Χριστὸς γεννᾶται» καὶ «Ἔσωσε λαόν», καὶ ἡ θ΄ ᾠδή. 

983-07 αἱ καταβασίαι «Μυστήριον ξένον» καὶ «Στέργειν μὲν ἡμᾶς» ἀργαί. 

982-04 αἱ καταβασίαι «Μυστήριον ξένον» καὶ «Στέργειν μὲν ἡμᾶς» ἀργαί. 

982-12 «Μεγάλυνον, ψυχή μου... Μυστήριον ξένον» ἀργόν. 


(δημοσίευσις 20/1/2012)