ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Νικόδημος Βαλληνδρᾶς μητροπολίτης, διάφορα

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Νικόδημος Βαλληνδρᾶς, μακαριστὸς μητροπολίτης Πατρῶν, ὕμνοι διάφοροι.  ψηφιακὴ ἐπε­ξερ­γα­σία, κεί­με­να καὶ παρα­χώ­ρησις (στὶς 14/10/2010) ὑπὸ τοῦ θεο­λόγου καὶ πρωτο­ψάλ­του Παναγιώτου Πα­πα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰδιαι­τέρως εὐχα­ρι­στῶ.

 

1293-01 «Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ».

1293-02 «Ενατενίσας ακλινώς».

1293-03 «Ιδού καιρός ήγγικε».

1293-04 «Θεοτόκε παρθένε» οκτάηχο.

1293-05 «Η των ουρανών υψηλοτέρα».

1293-06 «Η προορισθείσα παντάνασσα».

1293-07 «Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου».

1293-08 «Δόξα Πεντηκοστής».

1293-09 «Άξιον εστίν», οκτάηχο 1ο.

1293-10 «Άξιον εστίν», οκτάηχο 2ο.

1293-11 «Άξιον εστίν», οκτάηχο 3ο.

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)