ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon ἄγνωστοι κληρικοί

    ᾿Ηχογραφήσεις ὅπου ψάλλουν, ἐκφωνοῦν ἢ ἱερουργοῦν κληρικοί, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα δὲν μᾶς εἶναι γνωστά.

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

28-10 ἱερατικὲς ἐκφωνήσεις.  ἦχος καὶ ὕφος ἐξωτερικόν.  ὁ ἄγνωστος ἱερεὺς ἰδιαιτέρως καλλίφωνος.


41-09 εὐαγγέλιον κυριακῆς σταυροπροσκυνήσεως. ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπή, κυριακὴ 2/4/1989. 41-09.mp3

Δὲν γνωρίζω ποῖος ἱερεὺς ἀπαγγέλλει.  πάντως δὲν εἶναι ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας.