ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Γεώργιος Μαυροειδῆς, ἱερεύς

1010-1 ἔναρξις, εἰρηνικὰ καὶ ἐκφωνήσεις ἀκολουθίας προη­για­σμένων.

1010-2 ἐκτενής, κατηχούμενα, πληρωτικὰ καὶ ἐκφωνήσεις ἀκο­λου­θίας προηγιασμένων.

1010-3 ὀπισθάμβωνος εὐχὴ καὶ ἀπόλυσις ἀκολουθίας προηγια­σμένων.

134-11 ἀκάθιστος ὕμνος, μὲ τὸν Θ. Βασιλικό.  εἶναι ἀπο­σπά­σματα ἀπὸ κάποια ἐκπομπὴ μᾶλλον τοῦ 1989.  νομίζω ὅτι στὶς ἐκφω­νή­σεις εἶναι ὁ ἱερεὺς Γεώργιος Μαυροειδῆς.

1011-02 αἴτησις.

1014-04 αἴτησις.

1014-09 αἴτησις.

1011-04 εὐαγγέλιον ὄρθρου μεγάλης δευτέρας.

1012-02 εὐαγγέλιον ὄρθρου μεγάλης τρίτης.

1013-04 εὐαγγέλιον ὄρθρου μεγάλης τετάρτης.

1014-02 εὐαγγέλιον ὄρθρου μεγάλης πέμπτης.

1011-05 πληρωτικά.

1011-06 ἐκφωνήσεις καὶ ἀπόλυσις νυμφίου μεγάλης ἑβδομάδος.