ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon ᾿Ηλίας Δροσινὸς ἱερεύς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῾Ιερεὺς ᾿Ηλίας Δροσινός, εὐαγγέλιον μικρᾶς παρακλήσεως.

 

864-34 «Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι». 864-34.mp3

864-35 «Σοφία. ὀρθοί». 864-35.mp3

864-36 εὐαγγέλιον «᾿Αναστᾶσα Μαριάμ». 864-36.mp3

 

    Eὐαγγέλιον μεγάλης παρακλήσεως.

865-31 «Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι». 865-31.mp3

865-32 «Σοφία. ὀρθοί». 865-32.mp3

865-33 εὐαγγέλιον «Εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς». 865-33.mp3

(δημοσίευσις· τετάρτη 4 αὐγούστου 2010)