ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, ἀπαγγελίες

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη, κυριακὴ πρωὶ 9/4/1989. ψηφιοποίησις Δ.Α..

c042-19 εὐαγγέλιον τῆς 4ης κυριακῆς τῆς τεσσαρακοστῆς. πρω­το­πρεσ­βύ­τερος Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης.  042-19.mp3

042-20 ἑρμηνευτικὸν σχόλιον ἐπὶ τοῦ εὐαγγελίου ὑπὸ τοῦ ἰδίου κληρικοῦ.

 

(δημοσίευσις· δευτέρα 19 ἀπριλίου 2010)