ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon ᾿Αρχιμανδρῖτες Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου καὶ Συμεὼν Χατζῆς, ἠχογραφήσεις (Πάτραι)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ τὴν μονὴ Γηροκομείου Πατρῶν, 22/10/1991, ἑσπερινὸς τῆς μνήμης τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. ἀποκλειστικὴ καταγραφή. ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α..


280-13 «Κύριε, ἐκέκραξα» καὶ στιχηρὰ προσόμοια, ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, προηγούμενος.


280-14 Δόξα, «Αἵματι τοῦ μαρτυρίου», ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Χατζῆς, ἡγούμενος. ὁ μακαριστὸς Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου κανοναρχεῖ.


280-15 προκείμενον «Τὸ ἔλεός σου», καὶ τὰ προσόμοια καὶ τὸ θεοτο­κίον τῶν ἀποστίχων, ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου.

 

 

(δημοσίευσις 22/10/2011)