ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Χρῖστος Χριστοδούλου ἱερεύς, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

11-14 «Σήμερον γεννᾶται ἐκ παρθένου», “ἀπαγγέλλει” ὁ π. Χρῖστος Χρι­στο­δούλου.

    Ξεχωρίζω ἀπὸ τὴν παλαιὰ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ μὲ τὴν χορῳδία τοῦ ᾿Α. Πέτα τὴν παροῦσα ἀπαγγελία τοῦ π. Χρίστου Χριστοδούλου, διότι θεωρῶ ὅτι ἀξίζει καὶ εἶναι μία πολὺ ὡραία ἀπόδοσι, κατάλληλη ἴσως γιὰ μία τηλεοπτικὴ-θεατρικὴ προβολή, ἀλλὰ ἀσφαλῶς ἀρκετὰ ὑπερβολικὴ καὶ «ἐξωτερικὴ» γιὰ τὸν χῶρο τοῦ ναοῦ, ἰδίως ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας.

 

(δημοσίευσις 15/10/2009)