ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ἱερεύς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Χρυσόστομος Παπαθα­νασίου, ἀρχιμανδρίτης, ἱεροκήρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν. διάφορες ἠχογραφήσεις ἀπαγγελιῶν καὶ ἐκφωνήσεων τοῦ ἔτους 2013. 

 

Α΄ στάσις χαιρετισμῶν 2013 

 

᾿Αποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῶν α΄ χαιρετισμῶν στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου, παρασκευὴ 22/3/2013. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1992-07 «Ἄγγελος πρωτοστάτης».

 

1992-09 «Βλέπουσα ἡ ἁγία».


1992-11 «Γνῶσιν ἄγνωστον».

 

1992-13 «Δύναμις τοῦ ὑψίστου».

 

1992-15 «Ἔχουσα θεοδόχον».


1992-17 «Ζάλην ἔνδοθεν».

 

1992-26 εὐαγγέλιον τῆς παννυχίδος τῆς α΄ παρασκευῆς.

 

1992-27 «Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης».

 

(δημοσίευσις 30/3/2013)