ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Θωμᾶς Συνοδινός, ἱερεύς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

῾Ιερεὺς Θωμᾶς Συνοδινός, ἐφημέριος καθεδρικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν (μητροπόλεως). διάφορα ἀποσπάσματα ὕμνων καὶ ἀπαγγελιῶν.  ὁ ἦχος προέρχεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1989-35 ὀπισθάμβωνος εὐχή, κυριακὴ τυρινῆς, 17/3/2013. «Εἴη τὸ ὄνομα».

 


 

 

1983-02 κοντάκιον «Τῆς πατρῴας δόξης σου», κυριακὴ 3/3/2013.

 

1983-04 τρισάγιον σύνηθες (π. Θωμᾶς καὶ οἱ συνιερουργοῦντες κληρικοί), κυριακὴ 3/3/2013.

 

 (δημοσίευσις 8/3/2013)

 

 

1963-10 «Θεοτόκε παρθένε» ἀργοσύντομον (ἀργὸν εἱρμολογικόν), 18/2/2013, ἑσπερινὸς ἁγίας Φιλοθέης, μητροπολιτικὸ παρεκκλήσιο ἁγίου ᾿Ελευθερίου.

 

(δημοσίευσις 7/3/2013)