ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Βασίλειος Χρυσόπουλος, ἱερεύς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

῾Ιερεὺς Βασίλειος Χρυσόπουλος, ἐφημέριος καθεδρικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν (μητροπόλεως). διάφορα ἀποσπάσματα ἀπαγγελιῶν καὶ ἀναγνώσεων.  ὁ ἦχος προέρχεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1996-3 ἡ β΄ στάσις τῶν χαιρετισμῶν, παρασκευὴ 29/3/2013.

 

1986-02 ἑωθινὸν εὐαγγέλιον 7ον, κυριακὴ 10/3/2013.

 

 


 

 

1983-15 ὀπισθάμβωνος εὐχή. «Εἴη τὸ ὄνομα».  (κυριακὴ 3/3/2013)

 

(δημοσίευσις 8/3/2013)

 


 

 

κυριακὴ 24/2/2013

 

1964-01 μικρὰ συναπτή. 

 

1964-04 ἑωθινὸν εὐαγγέλιον 5ον. 

 

 (δημοσίευσις 7/3/2013)

 

 

1963-09 εὐχὴ λιτῆς (ἀπόσπασμα), 18/2/2013, ἑσπερινὸς ἁγίας Φιλοθέης, μητροπολιτικὸ παρεκκλήσιο ἁγίου ᾿Ελευθερίου.

  

(δημοσίευσις 7/3/2013)

 

 

1946-01 εὐαγγέλιον ἑωθινὸν 3ον, κυριακὴ 10/2/2013.

 

1911-02 εὐαγγέλιον ὄρθρου 1ης ἰανουαρίου 2013.

 


 

Χριστούγεννα, τρίτη 25 δεκεμβρίου 2012

 

1904-01 εἰρηνικὰ ὄρθρου.

 

1904-05 εὐαγγέλιον ὄρθρου.

 


 

1901-02 «Σῶσον, ὁ Θεός», κ.λπ., κυριακὴ 23/12/2012.

 

1897-01 ἑωθινὸν εὐαγγέλιον 6ον, κυριακὴ 16/12/2012.

 

1884-2 «Σῶσον, θεός», κυριακὴ 4/11/2012.