ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Παντελεήμων Καθρεπτίδης, τιτουλάριος μητροπολίτης, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Κυριακὴ 10η φεβρουαρίου 2013

 

Στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου, ἐπέχοντος τὴν θέσιν τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν, ἱερουργεῖ ὁ τιτουλάριος μητροπολίτης Κορωνείας Παντελεήμων, συμψάλλων μὲ τοὺς χοροὺς τῆς μητροπόλεως. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1946-06 καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου», ὁ Κορωνείας Παντελεήμων μὲ τὸν ἀριστερὸ χορό, δ΄.

 

1946-07 «Τὴν τιμιωτέραν» (ὁμοίως), δ΄.

 

1946-08 «῞Απας γηγενής», ἀργοσύντομον, σὲ τρίσημον ῥυθμόν, ὁ Κορωνείας Παντελεήμων.

 

1946-10 ἐξαποστειλάρια, ὁ Κορωνείας Παντελεήμων καὶ οἱ δύο χοροί.

 

1947-03 εἰσοδικόν, τροπάρια.

 

1947-04 τρισάγιον καὶ δύναμις.

 

1947-19 σύντομος λόγος στὸ τέλος τῆς λειτουργίας ὑπὸ τοῦ Κορωνείας Παντελεήμονος.

 

(δημοσίευσις 1/3/2013)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Κυριακὴ 23 δεκεμβρίου 2012 

 

Στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου ᾿Αθηνῶν, ὅπου ἱερούργησε ὁ τιτουλάριος μητροπολίτης Κορωνείας Παντελεήμων. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1901-05 καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται» (ὁ Κορωνείας Παντελεήμων καὶ ὁ ἀριστερὸς χορός).

 

1901-06 «Τὴν τιμιωτέραν», α΄ (ὁ Κορωνείας Παντελεήμων καὶ ὁ ἀριστερὸς χορός).

 

1901-07 «Μυστήριον ξένον» ἀργόν (ὁ Κορωνείας Παντελεήμων).

 

1901-09 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 7ον (ὁ Κορωνείας Παντελεήμων).

 

1902-03 εἰσοδικόν, ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον.

 

1902-05 τρισάγιον καὶ δύναμις.

 

 

(δημοσίευσις 31/12/2012)

 


 

Βιογραφικὸν σημείωμα

 

Ὁ μητροπολίτης Παντελεήμων Καθρεπτίδης γεννήθηκε στὴ Νίκαια τὸ 1937, ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν θεολογικὴ σχολὴ Ἀθηνῶν τὸ 1959, διάκονος χειροτονήθηκε τὸ 1962 καὶ πρεσβύτερος τὸ 1963.  ἐπραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Γερμανία (2 χρόνια) στὰ πανεπιστήμια Μύνστερ καὶ Χαϊδελβέργης καὶ διηύθυνε γιὰ 4 χρόνια τὴν θρησκευτικὴ ὑπηρεσία τοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου ἀεροπορίας.  ὑπηρέτησε γιὰ 5 χρόνια ὡς ἱεροκήρυξ τῆς μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν (1962-1967) καὶ ἐπὶ 30 περίπου χρόνια ὡς ἱεροκήρυξ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἀθηνῶν στὴν ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν (1974-2003). τὸ 2003, ἔπειτα ἀπὸ 41 χρόνια συνολικῆς διακονίας στὴν ἐκκλησία, ἐξελέγη ὑπὸ τῆς ἱεραρχίας τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τιτουλάριος ἐπίσκοπος Κορωνείας, βοηθὸς ἐπίσκοπος τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἡ δὲ χειροτονία του πραγματοποιήθηκε στὶς 14 ἰανουαρίου 2003.  τὸ 2008 προήχθη εἰς τιτουλάριον μητροπολίτην.  προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του στὴν ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καλλιεργῶντας κυρίως τὸν τομέα τοῦ θείου κηρύγματος.  ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν διηύθυνε τὸ σεμινάριο κηρύγματος γιὰ τοὺς κληρικοὺς τῆς ἀρχιεπισκοπῆς.