ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Γιάννης Παπαχρόνης

PostHeaderIcon Γιάννης Παπαχρόνης

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


883-08 ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, Σινά 25/11/1983 (ὑπὸ ᾿Ι. Παπαχρόνη), ἀλληλουιάριον σύντομον.

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


06-07 Καὶ νῦν, «Σήμερον ὁ Χριστός», ἦχος β΄, ψάλλει ὁ Γιάννης Παπαχρόνης· καὶ στίχοι ὁμοήχου δοξολογίας, ψάλλουν ἐναλλὰξ ἡ χορῳδία καὶ ὁ Γιάννης Παπαχρόνης.

 

65-19, «῾Η τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα», Γιάννης Παπαχρόνης. [ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι τοῦ 1989.]  c065-19.mp3

 

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυ­κούργου ᾿Αγγελόπουλου παλαιότερη τοῦ 1989.

 

23_10 «Βασιλεῦ οὐράνιε», Γιάννης Παπαχρόνης (ἔτσι ἦταν σημειωμένο πάνω στὴν φωνοταινία).