ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης, μικρὰ παράκλησις, 1/8/1989

PostHeaderIcon Περιστέρης, μικρὰ παράκλησις, 1/8/1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μικρὰ παράκλησις στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν. ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις 1ης αὐγούστου 1989 ἑσπέ­ρας. Σ. Περιστέρης καὶ χορῳδία μητροπόλεως, χο­ροστατοῦντος τοῦ μακα­ρι­στοῦ ἀρχιεπισκόπου Σεραφίμ (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

 88-1 τροπάρια 1ης καὶ 3ης ᾠδῆς.

88-2 αἴτησις, «Πρεσβεία θερμή».

88-3 ᾠδαὶ 4η, 5η, 6η.

88-4 αἴτησις, «Προστασία», προκείμενον, εὐαγγέλιον.

88-5 πεντηκοστάρια τροπάρια, «Σῶσον, ὁ θεός».

88-6 ᾠδαὶ 7η, 8η, 9η.

88-7 «Ἄξιον ἐστὶ» καὶ τὰ ὑπόλοιπα μεγαλυνάρια (Σεραφὶμ καὶ ἀρι­στε­ρὸς χορός), «Ἄλαλα τὰ χείλη» ἀργόν (Περιστέρης).

88-8 τρισάγιον κ.λπ., ἀπολυτίκιον, θεοτοκίον, αἴτησις, ἀπόλυσις.

88-9 ἐξαποστειλάρια.

 

(δημοσίευσι 24/7/2011)