ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π ᾿Ηλίας Πουγούνιας

PostHeaderIcon ᾿Ηλίας Πουγούνιας

Στὰ τρία παρακάτω ἠχητικὰ ἀποσπάσματα νομίζω ὅτι εἶναι ὁ ἐκελκτὸς ψάλτης ᾿Ηλίας Πουγούνιας.  δὲν ἔχω κάποια σχετικὴ σημείωσι ἢ πληροφορία, ἁπλῶς μοῦ φαίνεται ὅτι ἡ φωνὴ μοιάζει μὲ τὴν δική του.

1010-3 «Φῶς ἱλαρόν», ἀπαγγελία χῦμα.

1010-4 ἀναγνώσματα προηγιασμένης (προφητεῖαι).

1010-5 «Πάτερ ἡμῶν».

 


 

1011-06 τρισάγιον, «Παναγία τριάς», «Πάτερ ἡμῶν».

1011-04 «᾿Ελέησόν με, ὁ θεός», 50ὸς ψαλμός (χῦμα).

1011-05 μικρὰ δοξολογία (χῦμα).

1011-07 κοντάκιον, οἶκος καὶ ὑπόμνημα ὄρθρου μεγάλης δευτέρας.

1012-04 κοντάκιον, οἶκος καὶ ὑπόμνημα ὄρθρου μεγάλης τρίτης.

1013-06 κοντάκιον, οἶκος, ὑπόμνημα μεγάλης τετάρτης.

1014-07 κοντάκιον, οἶκος καὶ ὑπόμνημα ὄρθρου μεγάλης πέμπτης.

1013-13 «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις», ἀνάγνωσις.