ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π ᾿Απόστολος Παπαχρῖστος (᾿Αγρίνιον)

PostHeaderIcon ᾿Απόστολος Παπαχρῖστος (᾿Αγρίνιον)


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

   ῾Ο ᾿Απόστολος Παπαχρῖστος ἐκοιμήθη αἰφνιδίως τὴν κυριακὴ 6 ὀκτωβρίου 2013 σὲ ἡλικία 64 ἐτῶν.  ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη στὶς 7/10/2013 στὸ ᾿Αγρίνιο.  στὴν συνέχεια παρατίθεται τὸ σχετικὸ ῥεπορτὰζ τοῦ τοπικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «᾿Αχελῷος TV» (http://www.axeloostv.gr/nea/index.php?option=com_content&view=article&id=12921:2013-10-07-21-22-10&catid=37:news&Itemid=134)

 

 

 


 

 

    Μαθήματα τοῦ παπαδικοῦ μέλους. ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις τοῦ ἐν ᾿Αγρινίῳ καλλιφώνου μουσικοδιδασκάλου καὶ τυπικαρίου ᾿Αποστόλου Παπαχρίστου, τὶς ὁποῖες διένεμε δωρεὰν σὲ μαθητές του καὶ φίλους ὡς βοηθήματα ἐκμαθήσεως.  μοῦ ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὴν περίοδο 1999-2000. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2009)

 

Κοινωνικὰ τῆς ἡμέρας, Πέτρου τοῦ λαμπαδαρίου


385-1 κοινωνικὸν δευτέρας, τῶν ἀρχαγγέλων, «῾Ο ποιῶν», μέλος Πέτρου λαμπαδαρίου, ἦχος α΄. 

(δημοσίευσις 13/11/2009)