ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π
1 ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, πρωτοψάλτης μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν
2 ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2013
3 ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2012
4 ᾿Αθανάσιος Παπαναγιώτου (Πάτραι)
5 Παναγιώτης Παπασταύρου (Πάτραι)
6 ᾿Απόστολος Παπαχρῖστος (᾿Αγρίνιον)
7 Γιάννης Παπαχρόνης
8 Σπυρίδων Περιστέρης (1912-1998) καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς (1930-1992)
9 Περιστέρης - Τζελᾶς, χριστούγεννα 1963!
10 Περιστέρης - Τζελᾶς, μεγάλη παρασκευὴ 1980
11 Περιστέρης — Τζελᾶς, ὄρθρος μεγάλης πέμπτης, 1981
12 Σ. Περιστέρης, ἀκολουθία τῶν παθῶν, 1982
13 Περιστέρης - Τζελᾶς, ἑσπερινὸς εὐαγγελισμοῦ 1989
14 Περιστέρης - Τζελᾶς, ὕμνοι τριῳδίου 1989
15 Περιστέρης - Τζελᾶς, κυριακὴ σταυροπροσκυνήσεως 1989
16 Περιστέρης - Τζελᾶς, χαιρετισμοὶ 1989
17 Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. δευτέρας 1989
18 Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. τρίτης 1989
19 Περιστέρης - Τζελᾶς, ὄρθρος μεγ. τετάρτης 1989
20 Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. πέμπτης 1989
21 Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. παρασκευῆς 1989
22 Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. σαββάτου 1989
23 Περιστέρης-Τζελᾶς, πεντηκοστάριον 1989
24 Περιστέρης, μικρὰ παράκλησις, 1/8/1989
25 ᾿Αθανάσιος Πέττας, ᾿Αθῆναι - Πειραιεύς
26 ᾿Ηλίας Πουγούνιας