ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Ν Ξ Ο Στυλιανὸς Νανάκης

PostHeaderIcon Στυλιανὸς Νανάκης

 

    Στυλιανὸς Νανάκης, περὶ τὸ 1988-1989, ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ φι­λο­μούσου ἰα­τροῦ Μανόλη Χναράκη.

 

611-13 «῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός».

611-14 «῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε».