ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Χ Ψ Ω
1 Εὐγένιος Χαρδαβέλλας, χαιρετισμοὶ θεοτόκου
2 Γεώργιος Χατζηθεοδώρου
3 Γ. Χατζηθεοδώρου, χερουβικά
4 Γ. Χατζηθεοδώρου, ὕμνοι τοῦ ἱεροῦ δωδεκαημέρου
5 Γ. Χατζηθεοθώρου, ὕμνοι κατὰ τὴν καλυμνιακὴ παράδοσι
6 Μανόλης Χατζημᾶρκος, εἰσαγωγὴ στὶς ἠχογραφήσεις του
7 Μ. Χατζημᾶρκος στὸ ᾿Ανατολικόν (= Αἰτωλικόν), 1964
8 Μ. Χατζημᾶρκος στὸ ᾿Ανατολικόν (= Αἰτωλικόν), διάφορα ἔτη
9 Μ. Χατζημᾶρκος, ἑόρτιες ἀκολουθίες (αὐθεντικές ἠχογραφήσεις), Γαστούνη 1964
10 Μ. Χατζημάρκου, ἑόρτιες ἀκολουθίες (αὐθεντικές ἠχογραφήσεις), Πάτραι 1966
11 Χατζημάρκου, ἑόρτιες ἀκολουθίες (αὐθεντικές ἠχογραφήσεις), ἑσπερινὸς ὑπαπαντῆς 1969
12 Μ. Χατζημᾶρκος, λειτουργία μὲ τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο, Βόλος 1972
13 Μανόλης Χατζημάρκου, ἑόρτιες ἀκολουθίες (αὐθεντικές ἠχογραφήσεις), Ψαθόπυργος 1975, μὲ Νικόδημον Βαλληνδρᾶν
14 Μ. Χατζημάρκου, θεομητορικοὶ ὕμνοι
15 Μ. Χατζημᾶρκος, ὕμνοι ἑορτῶν
16 Μ. Χατζημᾶρκος, διάφοροι ὕμνοι (2)
17 Μ. Χατζημάρκου, διάφοροι ὕμνοι
18 Μ. Χατζημάρκου, ῞Υμνοι ἀναστάσιμοι καὶ πεντηκοσταρίου
19 Χατζημάρκου, ὕμνοι τριῳδίου
20 Χατζημᾶρκος, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος
21 Σόλων (Σολομῶν) ᾿Ι. Χατζησολωμός (Κύπρος)
22 Νικόλαος Χούπας (᾿Αθῆναι)