ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Γ Δημήτριος Γαλάνης (Πάτραι), ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

PostHeaderIcon Δημήτριος Γαλάνης (Πάτραι), ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Δημήτριος Γαλάνης, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος.  ψηφιακὴ ἐπε­ξερ­γα­σία, κεί­με­να καὶ παρα­χώ­ρησις (στὶς 14/10/2010) ὑπὸ τοῦ θεο­λόγου καὶ πρωτο­ψάλ­του Παναγιώτου Πα­πα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰδιαι­τέρως εὐχα­ρι­στῶ.

 

    ῞Υμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

 

1377-01 αλληλουάριον - «Ιδού ο νυμφίος».

1377-02  «Τα πάθη τα σεπτά».

1377-03  «Των παθών του Κυρίου».

1377-04  «Τω την άβατον».

1377-05  «Εμεγάλυνας, Χριστέ».

1377-06  «Τον νυμφώνα σου βλέπω».

1377-07  αίνοι Μ. Δευτέρας.

1377-08  Δόξα, «Κύριε ερχόμενος προς το πάθος».

1377-09  απόστιχα Μ. Δευτέρας.

1377-10  αλληλουάριον - «Ιδού ο Νυμφίος».

1377-11  «Τον νυμφίον, αδελφοί».

1377-12  «Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί».

1377-13  «Η τον αχώρητον Θεόν».

1377-14  «Πάσα πνοή» - «Εν ταις λαμπρότησι».

1377-15  «Ο τη ψυχής ραθυμία».

1377-16  Δόξα, «Του κρύψαντος το τάλαντον».

1377-17  «Πόρνη προσήλθε σοι».

1377-18  «Η πόρνη εν κλαυθμώ».

1377-19  «Πάσα πνοή», «Σε τον της παρθένου υιόν».

1377-20  «Ότε η αμαρτωλός».

1377-21  Δόξα, «Η αμαρτωλός έδραμε».

1377-22  «Σήμερον ο Χριστός».


 (δημοσίευσις 20/3/2011)