ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Α ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης (Γέρακας ᾿Αττικῆς)

PostHeaderIcon ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης (Γέρακας ᾿Αττικῆς)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    ῞Υμνοι λειτουργίας, διασκευὴ καὶ ἐκτέλεσις ὑπὸ ᾿Ανδρέου ᾿Αλι­πράντη.  ἰδι­ωτικὲς ἠχογραφήσεις 2008-2009 στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου προδρόμου Γέρακα.

641-01 χερουβικὸν α΄ ἤχου. 

(δημοσίευσις 6/4/2010) 

 

641-02 χερουβικὸν β΄ ἤχου. 
 

641-03 χερουβικὸν γ΄ ἤχου. 
 

641-04 χερουβικὸν δ΄ ἤχου. 
 

641-05 χερουβικὸν πλ. α΄ ἤχου. 
 

641-06 χερουβικὸν βαρέος ἤχου. 
 

641-07 «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος» α΄ ἤχου. 
 

641-08 «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος» γ΄ ἤχου. 
 

641-09 «Ἄξιον ἐστὶ» δ΄ ἤχου. 
 

641-10 «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος» πλ. α΄ ἤχου. 

641-11 «Ἄξιον ἐστὶ» πλ. α΄ ἤχου. 

641-12 «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος» πλ. β΄ ἤχου. 

641-13 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα. 

641-15 «Μετὰ τῶν ἁγίων». 


(δημοσίευσις 17/1/2012)