ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτριες καὶ ψάλλουσες Μονὴ ἁγίου ᾿Ιωάννου προδρόμου «Μακρινοῦ», Μέγαρα

PostHeaderIcon Μονὴ ἁγίου ᾿Ιωάννου προδρόμου «Μακρινοῦ», Μέγαρα

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κατανυκτικὸς ἑσπερινός, κυριακῇ τυρινῆς ἑσπέρας, ἦχος δ΄, μονὴ ἁγίου ᾿Ιωάννου Μακρινοῦ, 5 μαρτίου 2006.

 

608-47 κεκραγάρια στιχηραρικά, δ΄ ἤχου, στιχολογία.

608-48 κατανυκτικὰ τοῦ ἤχου, προσόμοια τοῦ τριῳδίου καὶ τοῦ Μηναίου.

608-49 μέγα προκείμενον «Μὴ ἀποστρέψῃς» (ἄγνωστος ὁ ψάλλων τὸ πρῶτον), «Κύριε, ἐλέησον».

 

(δημοσίευσις 14/4/2012)