ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτριες καὶ ψάλλουσες ῞Υμνοι διάφοροι ἀπὸ ψάλτριες

PostHeaderIcon ῞Υμνοι διάφοροι ἀπὸ ψάλτριες

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


1918-01 «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην», δοξαστικὸν 9ης ὥρας θεοφανείων, ἄγνωστος ψάλτρια, νομὸς ᾿Αττικῆς 4/1/2013.

 

(δημοσίευσις 8/1/2013)

 

 

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

89-03 τροπάριον τοῦ ἀκαθίστου, ἄγνωστος ψάλτρια.

 

(δημοσίευσις 6/8/2011)

 

 ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

   ἠχογράφησις περὶ τὸ 1989· ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010.

62-09 ἀπολυτίκιον ὁσίου Παταπίου, χορὸς μοναζουσῶν. 

 

62-15 στίχοι ἐκ τοῦ πολυελέου «Δοῦλοι Κύριον», ἄγνωστος ψάλτρια. 

 

(δημοσίευσις 2/6/2010)