ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ᾿Ηχογραφήσεις σὲ ναοὺς καὶ μονές Ναὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου Πατρῶν, ἠχογραφήσεις ναὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου, μεθέορτα μεταμορφώσεως

PostHeaderIcon ναὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου, μεθέορτα μεταμορφώσεως

 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μεθέορτα μεταμορφώσεως, ἀποσπάσματα ἑορτίου ἀκολουθίας, σάβ­βα­τον 12 αὐ­γού­στου 1989, μετο­χια­κὸς να­ὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου Πατρῶν. ἀκού­γε­ται ὁ μα­καριστὸς ἀρ­χι­μανδρίτης Φιλάρετος, τότε οἰκονό­μος τοῦ μετοχίου. συμ­με­τεῖ­χε ἐπίσης ὁ ἱερεὺς ῾Ιερόθεος (ὁ ὁποῖος μᾶλλον δὲν ἀκούγεται στὰ πα­ρόν­τα ἀποσπάσματα). ψάλλουν ὁ ᾿Αντώνιος, ὁ τότε λαϊκὸς ᾿Αλέ­ξαν­δρος Γκουρ­βέ­λος (τώρα ἱερομόναχος ᾿Αμ­βρό­σιος), ὁ Γεώρ­γι­ος Σ., καὶ ἄλλοι συμ­ψάλλοντες. ἡ ἠχογράφησις εἶναι φυσικὰ ἐρα­σι­τεχνικὴ καὶ ἰ­διωτικὴ καὶ εἶχε γίνει μὲ ἕνα μικρὸ μαγνητοφωνάκι μάρκας «Τζένεραλ ἐλέκτρικ». (ἠ­χο­γρά­­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

96-01 τροπάρια ἐκ τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐχελαίου.


96-02 «θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκιον καὶ ἕνα κάθισμα ὄρθρου.

 

96-03 καθίσματα ὄρθρου καὶ μεσῴδια 12ης αὐγούστου.

 

96-04 καταβασίαι «Σταυρὸν χαράξας».

 

96-05 «Τὴν τιμιωτέραν».

 

96-06 ἐξαποστειλάρια.

 

96-07 πασαπνοάρια καὶ προσόμοια μεταμορφώσεως.

 

96-08 δοξαστικὸν αἴνων «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν», πλ. β΄.

 

96-09 δοξολογία, ἀπολυτίκιον ἑορτῆς.

 

96-10 «Εὐλογημένη» καὶ εἰρηνικά (μακαριστὸς ἀρχιμανδρίτης Φι­λά­ρε­τος).

 

96-11 ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς καὶ τροπάρια μετὰ τὴν εἴσοδον.

 

96-12 τρισάγιος ὕμνος β΄ ἤχου καὶ δύναμις Βαλάση (διασκευή).

 

96-13 χερουβικὸν α΄ ἤχου, Θεοδώρου Φωκαέως (διασκευή).

 

96-14 λειτουργικὰ πλ. α΄ (ἢ α΄) ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου, τὰ λεγόμενα καὶ «πα­τριαρχικά» (διασκευή). στὶς ἱερατικὲς ἐκφωνήσεις καὶ εὐχὲς ἀκού­γε­ται ἐπίσης ὁ μακαριστὸς Φιλάρετος.

 

    (δημοσίευσις 9/8/2011)