ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ᾿Ηχογραφήσεις σὲ ναοὺς καὶ μονές Ναὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου Πατρῶν, ἠχογραφήσεις ναὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου ἐν Πάτραις, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ναὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου ἐν Πάτραις, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

   ᾿Ακολουθία μικροῦ ἀποδείπνου μετὰ χαιρετισμῶν, πέμπτη μετὰ τὴν πεντηκοστήν, 22 ἰουνίου 1989, ναὸς ἁγίου ᾿Αλεξίου Πατρῶν. ἱερο­μό­να­χος Φιλάρετος Κωνσταντακόπουλος, καὶ στὸ ἀναλόγιο ὁ Νικόλαος Μενελάου (στρατιώτης τότε) καὶ Δ.Α..


73-09 πρῶτον μέρος τοῦ ἀποδείπνου, μέχρι τὸ σύμβολον τῆς πίστεως.

73-10 οἱ χαιρετισμοὶ στὴν ἀκολουθία τοῦ καθημερινοῦ ἀποδείπνου.

73-11 τὰ ὑπόλοιπα τοῦ ἀποδείπνου.

 

(δημοσίευσις 4/6/2011)