ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Ἄγνωστοι καὶ ἀνώνυμοι ᾿Αθωνῖτες ψάλτες, διάφορες ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Ἄγνωστοι καὶ ἀνώνυμοι ᾿Αθωνῖτες ψάλτες, διάφορες ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Διάφορες ἠχογραφήσεις ἀπὸ τὸ ῞Αγιον Ὄρος, τὶς ὁποῖες μᾶς παραχώρησε ὁ φίλος Κώστας Σ. χωρὶς περισσότερα στοιχεῖα. δὲν γνωρίζω ἀπὸ ποιές μονὲς εἶναι οὔτε ποιοί ψάλλουν. οἱ ἠχογραφήσεις μᾶλλον ἔγιναν γύρω στὰ ἔτη 2005-2007. ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α..

 

608-01 ἀπὸ τὸν ὄρθρο τοῦ σαββάτου τῆς διακαινησίμου, ἀποσπάσματα κανόνος.

 

608-02 ἐξαποστειλάριον «Σαρκὶ ὑπνώσας» καὶ αἶνοι σαββάτου διακαι­νη­σίμου.

 

608-03 δοξαστικὸν «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

 

608-04 χερουβικὸς ὕμνος, χορὸς ᾿Αθωνιτῶν μοναχῶν.

 

608-05 εἰς τὴν τράπεζαν· «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου», ἀργά.