ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ Χιλιανδαρίου, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Χιλιανδαρίου, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη 

     μονὴ Χιλιανδαρίου (σερβικὴ) ῾Αγίου Ὄρους, 18/6/92, πέμπτη πεντηκοστῆς. ἀποσπάσματα λειτουργίας. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».

ΜΤ14-3, Χιλιανδαρίου, 18/6/92, πέμπτη πεντηκοστῆς. ΜΤ14-3.mp3

– εἰρηνικὰ λειτουργίας, «Κύριε, ἐλέησον» (τετράφωνα, εἰς τὴν σερβικήν). τυπικά (εἰς τὴν σερβικήν). τρισάγιος ὕμνος.  προκείμενον ἀποστόλου. χερουβικὸν α΄ ἤχου, Θεοδώρου Φωκαέως (μονοφωνικὸν φυσικά, εἰς τὴν σερβικὴν πάντοτε).