ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ᾿Αντίπας μοναχὸς ᾿Αθωνίτης, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ᾿Αντίπας μοναχὸς ᾿Αθωνίτης, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς κυριακῆς 14ης μαΐου 1989 ὁλόκληρος ὁ παρακλητικὸς κανὼν εἰς τοὺς ἐν Βορείῳ ᾿Ηπείρῳ ἁγίους (ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου), ἐγκρίσει τῆς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. χοροστατεῖ ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Σεβαστιανός. ψάλλει ὁ μοναχὸς ᾿Αντίπας ᾿Αθωνίτης (τότε Δοχειαρίτης) συνοδείᾳ ἰσοκρατήματος.


    Τὸ προλόγισμα καὶ ὁ ψαλμὸς «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου» τοῦ κυροῦ Σεβαστιανοῦ στὸ οἰκεῖο θέμα.


c063-04 ἀπολυτίκια, καὶ ᾠδαὶ 1η καὶ 3η. c063-04.mp3 (6.79 MiB)
c063-05 μεσῴδιον κάθισμα, καὶ ᾠδαὶ 4η, 5η, καὶ 6η. c063-05.mp3 (6.76 MiB)

c063-06 κοντάκιον, προκείμενον, εὐαγγέλιον. c063-06.mp3 (3.31 MiB)

c063-07 πεντηκοστάρια, «Σῶσον, ὁ θεός». c063-07.mp3 (4.79 MiB)

c063-08 ᾠδαὶ 7η, 8η καὶ 9η. c063-08.mp3 (5.71 MiB)

c063-09 μεγαλυνάρια (τὸ «Ἄξιον ἐστὶν» ὁ κυρὸς Σεβαστιανός). c063-09.mp3

c063-10 δέησις, εἰδικὴ εὐχὴ ὑπὸ τοῦ Σεβαστιανοῦ, μικρὰ ἀπόλυσις, προσόμοιον «Δῆμος τῶν ἁγίων ἀθλητῶν». c063-10.mp3 (7.19 MiB)