ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Τεχνικὰ στοιχεῖα τοῦ βασικοῦ ἀρχείου

PostHeaderIcon Τεχνικὰ στοιχεῖα τοῦ βασικοῦ ἀρχείου

 

    Τὸ ἀνωτέρω «βασικὸ» ἀρχεῖο (συλλογὴ πρώτης περιόδου) εἶναι κατα­γεγραμμένο σὲ φωνοταινίες τῶν ἑξῆς ἑταιρειῶν:

 

φωνοταινίες τῶν 46΄

Intersonic AD46, type I (normal), bias normal, EQ: 120 μs. (7)

Raks RX 46, normal position, type I. (2)

TDK D46, normal position, type I. (4)

 

φωνοταινίες τῶν 60΄

Ampex 672, c60, normal bias, 120 μsec eq [Ampex Corporation, USA]

BASF LH 60, normal, bias Fe, EQ 120 μs.

DaQ [=Dynamism and Quality] RD-X 60, dynamic range, iec I, type I, normal position. (14)

Denon DX60, normal position (type I), bias: normal, EQ: 120 μs. (11)

Denon DX1/60 normal position (type I), bias: normal, EQ: 120 μs. (13)

Denon KF 60GB, normal position (type I) [Nippon Columbia Co., ltd, Japan].

Fuji DR60, type I, bias: normal, EQ: 120 μs, [Fuji Photo Film Co., ltd, Japan]

GoldStar HD60, position normal (type I), bias: normal, EQ: 120 μs. [GoldStar Co., ltd]

Hi Fi, C60, low noise, compact cassette. (6)

Hi Fi, HF60, type I, normal bias, 120 μs EQ.

Hitachi DL60, position normal, compact cassette. (2)

Hi-Tech c-60, normal bias, compact cassette. (6)

Magli SD-60, type-N, normal position, dynamic cassette, tape selector Normal, bias normal EQ - 120 μs [Magneton LTD, Germany]. (82)

Maxell LN60, position normal, tape selector Normal (type I), bias normal, EQ 120 μs. (18)

Maxell LN C60, position normal, compact cassette.

Maxell UL60, position normal, tape selector Normal (type I), bias normal, EQ 120 μs. (3)

Maxell UR60, position normal, type I. [Japan] (7)

Maxell UR-F60, position IEC, type I, Normal.

S Media MM C-60 [the same with Samsung MM C-90], normal position, type I, normal, EQ 120 μs [S = Saehan, Korea]. (11)

Philips FS 60, type I, position normal, 120 μs EQ. (2)

Raks DX 60, normal position, type I, precision cassette mechanism.

Raks ED-S 60, normal position, type I.

Raks HD-X 60, normal position, type I, precision cassette mechanism. (2)

Raks RX 60, normal position, type I. (2)

Scotch BX/60 (90m), position I, 120 μs EQ, normal bias, polarisation normale. (47)

SM co, 60 min.

Sony, CHF 60, compact cassette, type I (normal) position.

Sony, HF 60, type I, (normal) position, normal bias, 120 μs EQ.

Sony, EF (EFB) C-60, type I, (normal) position, normal bias, 120 μs EQ. (133)

Sony, HF 60c, compact cassette, position normal/normal bias. (2)

Sony, HF 60n, compact cassette. (2) [Sony magnetic Products, Inc., Japan]

Sony, UX-S 60, position chrome, type II, high (CrO2) bias, 70 μs EQ.

Star C-60 LN (low noise), 60 min. (2 X 30 min.), 1 7/8ips.

TDK AD60, iec I / type I, position normal, EQ: 120 μs, compact cassette. (2)

TDK D-C60, normal bias, EQ: 120 μs, compact cassette.

TDK D60 (90m), 60 min., @ 1-7/8ips (2 X 30 min.), position selector = normal (iec I / type I), bias: normal, EQ: 120 μs, dynamic cassette [TDK Corporation, Japan]. (51)

T’nB Ferro CN60 (7)

    ᾿Επίσης ὑπάρχουν ἄλλες 13 φωνοταινίες τῶν 60΄, ποὺ δὲν γνωρίζω τὰ στοιχεῖά τους· πρόκειται γιὰ φωνοταινίες ποὺ ἔσπασε ἢ διελύθη τὸ περίβλημά τους καὶ τὶς μετέφερα σὲ ἄλλο κέλυφος.

 

φωνοταινίες τῶν 74΄

Denon DX1/74 normal position (type I), bias: normal, EQ: 120 μs. (2)

 

φωνοταινίες τῶν 90΄

Konica KX 90, type I (normal) position, normal bias, 120 μs EQ [Konica Corporation, Japan].

Magli SD-90, type-N, normal position, dynamic cassette, tape selector Normal, bias normal EQ - 120 μs [Magneton LTD]. (45)

Maxell LN90, position normal, tape selector Normal (type I), bias normal, EQ 120 μs.

Maxell LN C90, position normal, compact cassette.

Raks RX 90, super slimTM, TS 2240 [Raks Electronic Co.]

Samsung MM C-90, type I, normal, EQ 120 μs. (4)

Sanyo C-90 LN (low noise), compact cassette tape.

TDK D90, normal bias, 120 μs EQ, dynamic cassette. (5)

 

46΄ x 13 = 10h

60΄ x 439 = 439h

60΄ x 13 = 13h

74΄ x 2 = 2h 30΄

90΄ x 59 = 88h 30΄

σύνολον 552h

 

    Οἱ ἐγγραφὲς ἔγιναν μὲ διάφορα ῥαδιοκασεττόφωνα καὶ κασεττόφωνα. ὅσα ἐχρησιμοποίησαν ἄλλοι δὲν τὰ γνωρίζω. ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐχρησι­μο­ποίησα ἐγὼ γιὰ κάποια δὲν ἔχω συγκρατήσει τὰ στοιχεῖά τους. παραθέτω ὅσα θυμοῦμαι·

– Τὸ πρῶτο ῥαδιοκασεττόφωνο, ἰαπωνικό, παλαιό, πρὸ 43 ἐτῶν, με­γάλο, μὲ ἰσχυρὴ ἐμβέλεια στὴν λῆψι ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν σὲ διάφορες συχνότητες (μέχρι βραχέα καὶ ὑπερβραχέα), δὲν ἐπωλεῖτο τότε στὴν ῾Ελλάδα, καὶ τὸ εἶχε φέρει ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ὡς δῶρο στοὺς γονεῖς μου ἕνας θεῖός μου, ἀδελφὸς τῆς μητέρας μου, ὁ ὁποῖος ἦταν ναυτικός· δὲν θυ­μοῦμαι τὴν μάρκα οὔτε ἄλλα χαρακτηριστικά.

– ῥαδιοκασεττόφωνο AWA, μοντέλο SRE-2000, στερεοφωνικὴ ῥαδιο­φωνικὴ λῆψι, κασεττόφωνο, ἐγγραφεύς· μεγάλο, πρὸ 35 ἐτῶν περίπου, ἴσως αὐστραλιανό, τὸ ἔχω ἀκόμη, ἂν καὶ παρωπλισμένο πλέον.

– ἀνάμεσα στὰ ἄλλα χρησιμοποίησα μέσα στὸ 1989-1990 καὶ ἕνα δι­πλο­κάσεττο, δηλαδὴ ῥαδιοκασεττόφωνο ποὺ ἔπαιρνε δύο φωνοταινίες ταυτοχρόνως· οὔτε αὐτοῦ θυμοῦμαι τὴν μάρκα ἢ ἄλλα στοιχεῖα.

– ῥαδιοκασεττόφωνο Silver (ἄγνωστο μοντέλο), μικρό, φορητό, μὲ ἕνα ἠχεῖο, ἀλλὰ στερεοφωνικὴ λῆψι καὶ ἐγγραφή [εἶχα τοὐλάχιστον δύο τέ­τοια].

– κασεττόφωνο ἐγγραφῆς μικρὸ General Electric (ἄγνωστο μοντέλο), φο­ρητό, ἔπαιρνε τὶς συνήθεις φωνοταινίες κανονικοῦ μεγέθους, ἕνα ἠχεῖο, πολὺ καλὴ ἐγγραφή.

– ῥαδιοκασεττόφωνο Sony, μοντέλο CFM-20, φορητό, μονοφωνικό.  χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὸν πρῶτο καιρὸ τῶν ψηφιοποιήσεων παράλληλα μὲ τὰ δύο ἑπόμενα καὶ μὲ αὐτὸ ἔγινε ψηφιακὴ μετατροπὴ περίπου 90 φωνοταινιῶν.

– κασεττόφωνο ἐγγραφῆς μικρὸ Sony, μοντέλο TCM-150, φορητό, συν­ήθεις φωνοταινίες κανονικοῦ μεγέθους, ἕνα ἠχεῖο, πολὺ καλὴ ἐγγραφή.

– ῥαδιοκασεττόφωνο cd player καὶ mp3 τῆς Sony, μοντέλο CMT-EH10, ψηφιακὸ ῥαδιόφωνο.

– ῥαδιοκασεττόφωνο Sanyo, μοντέλο BIG-100K, φορητό, στερεοφωνικό, ἂν καὶ μὲ ἕνα ἠχεῖο.

    Τὰ τρία τελευταῖα εἶναι τὰ βασικὰ ἐργαλεῖα μὲ τὰ ὁποῖα μεταφέρω σὲ ψηφιακὴ μορφὴ τόσο φωνοταινίες τοῦ βασικοῦ ἀρχείου μου ὅσο καὶ ἄλλων συλλεκτῶν .

 

αὔγουστος καὶ σεπτέμβριος 2010