ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῞Υμνοι σὲ διάφορες γλῶσσες ῞Υμνοι εἰς τὴν ἀραβικήν (διάφοροι)

PostHeaderIcon ῞Υμνοι εἰς τὴν ἀραβικήν (διάφοροι)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, καλοκαῖρι 1988, μὲ ἀνα­φο­ρὰ στοὺς ὕμνους τῆς λειτουργίας «Ἄξιον ἐστίν».

11-03 «Ἄξιον ἐστί», στὴν ἀραβική, Δημήτριος Κουτίγια, πρωτοψάλτης στὴν Τρίπολι τοῦ Λιβάνου.

 

(δημοσίευσις 13/10/2009)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Πρόκειται γιὰ ἠχογράφησι ἡ ὁποία μοῦ ἐδόθη (δὲν θυμοῦμαι κἂν ἀπὸ ποῖον) πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ἄνω τῆς εἰκοσαετίας.  ἀπὸ τὶς πρῶτες φω­νο­ται­νίες ποὺ ἀπέκτησα, προτοῦ κἂν ἀρχίσω νὰ δημιουργῶ ἀρχεῖο.  δὲν γνω­ρί­ζω τὸ περιεχόμενο τῶν ὕμνων, διότι δὲν ξέρω ἀραβικά.  συμπεραίνω κά­ποια πράγματα ἐκ τῶν μελῳδιῶν καὶ ὅ,τι μοῦ ἔχουν πεῖ κατὰ καιροὺς ἄλλοι.


13-02 καὶ 13-03 «Κύριε, ἐκέκραξα» καὶ «Κατευθυνθήτω» α΄ ἤχου. ὕμνοι σὲ διαφόρους ἤ­χους. 

 

13-07 ἐξαποστειλάρια γ΄ ἤχου;

13-08 πασαπνοάρια (δ΄ ἤχου) καὶ αἶνοι;

13-09 ὕμνος (δοξαστικὸν;) πλ. β΄. 

13-11 προκείμενον; ἦχος βαρύς.

13-13 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα.

13-14 ἀλληλούια καὶ εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα.

13-15 χερουβικόν;

 

(δημοσίευσις 9/4/2009) 

 

 

Σχόλιον Γεωργίου Μιχαλάκη, 14/8/2009

    Το κεκραγαριον εκφραζει ΑΚΡΙΒΩΣ οτι εκαμναν και εις το Πα­τρι­αρ­χει­ον εν καιρω Ιακωβου· ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΝ ΙΣΟΝ υπο διαφορων εις ΣΤΑ­ΘΕ­ΡΟΝ, ΑΠΑ­ΡΑΛ­ΛΑΚΤΟΝ υψος, εστω και εαν κατεβαινη η μελωδια, ενω ωρι­σμε­νοι παιδες ακολουθουν το μελος.  Τα διαστηματα του Β χορου ειναι Ε­ΝΑ ελαχιστον διαφορετικα του ΣΩΣΤΟΤΑΤΟΥ Α χορου. Επισης δεν α­κου­­γο­μεν τον χαρακτηριστικον χαμηλον ΒΟΥ των Αραβων. Εαν και δεν γνω­ριζω περι τινος προκειται, το κεκραγαριον αποτελει ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙ­ΚΗΝ εκτε­λεσιν.

    Γεωργιος