ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν Εὐαγγέλιον 5ης κυριακῆς νηστειῶν

PostHeaderIcon Εὐαγγέλιον 5ης κυριακῆς νηστειῶν

 

ταπειν διακονία, χι καταδυνάστευση,

 

εναι ληθιν ξουσία

 

Κυρ. Ε΄ Νηστειν (Μρ 10,32-45)

 

Ἀνεβαίνοντας ὁ Χριστὸς στὰ ᾿Ιεροσόλυμα προλέγει πάλι ὅλα ὅσα δυσάρεστα ἐπρόκειτο νὰ τοῦ συμβοῦν στὸ ἄμεσο μέλλον. Ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς, εἶπε, θὰ τὸν καταδικάσουν καὶ θὰ τὸν παραδώσουν στοὺς εἰδωλολάτρες στρατιῶτες, γιὰ νὰ τὸν θανατώσουν.

Ὕστερα ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἀποκαλύψεις τί αἰσθήματα θὰ περίμενε κανεὶς νὰ καταλάβουν τὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν; Προφανῶς λύπης ἀγωνίας καὶ συμπαραστάσεως. Κι ὅμως, ποιός τὸ περίμενε; Ὄχι μόνο δὲν τὸν συμπό­νεσαν, ἀλλ’ οὔτε κὰν κατάλαβαν τί τοὺς ἔλεγε. Νόμιζαν ὅτι τοὺς μιλοῦσε ἀλληγορικὰ κι ἐννοοῦσε ἄλλα ἀπὸ κεῖνα ποὺ ἔλεγε. Ἀπόδειξη τῆς παρα­νοήσεως τὰ δύο ἀδέλφια Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης. Πλησιάζουν καὶ τοῦ ζητοῦν ρουσφέτι, καὶ μάλιστα ἐπιτακτικά· Ατ πο θ σοῦ ζητήσουμε θέλουμε ν μς τ κάνεις, τοῦ εἶπαν. Σν φτάσεις στ πόγειο τῆς δόξης σου, ν μς βάλεις ναν στ δεξιά σου κι ναν στ’ ριστερά σου. Δηλαδὴ ζήτησαν τὰ δύο μεγαλύτερα ἀξιώματα.

Τὰ δύο ἀδέρφια ὀνειρεύονταν ἐξέχουσες ὑπουργικὲς θέσεις στὴν ἐγκόσμια βασιλεία του, ὅπως τὴ νόμιζαν, παρ’ ὅλο ποὺ ὁ Χριστὸς εἶχε δείξει ὅτι ἡ βασιλεία του δὲν εἶναι κοσμική. Προφανῶς εἶχαν παρανοήσει τὰ λόγια του καὶ νόμιζαν πὼς σύντομα πρόκειται ὁ διδάσκαλος ν’ ἀναδει­χθεῖ σὲ βασιλιᾶ, καὶ θέλησαν νὰ προλάβουν τὶς πιὸ ἰσχυρὲς κι ἐμφανίσιμες θέσεις δίπλα του. Σίγουρα ἡ κοσμικὴ ἄστοχη καὶ ἀψυχολόγητη ἀπαίτηση τῶν μαθητῶν του ἐκείνη τὴ στιγμὴ τοῦ πρόσφεραν γεύση πικρίας καὶ ἐγκαταλείψεως. Τοὺς μιλοῦσε γιὰ ἄδικο καὶ ἐπονείδιστο θάνατο, κι ἐκεῖνοι ζοῦσαν στὸν ὀνειρώδη κόσμο τους. Μεγάλος κι αὐτὸς ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Νὰ μὴν τὸν καταλαβαίνουν οἱ δικοί του.

Δν ξέρετε τί ζηττε, τοὺς ἀπαντᾷ ὁ Κύριος. Καὶ συνεχίζει· Μπορετε ν πιετε τ ποτρι πο πρόκειται ν πι κα ν βαπτιστετε τ βάπτι­σμα πο πρόκειται ν βαπτιστ; Ἀφοῦ ἤθελαν ἀλληγορία, τοὺς μίλησε μὲ ἀλληγορία. Σὰν ποτῆρι καὶ βάπτισμα ἐννοοῦσε τὸ μαρτυρικό του θάνατο. Οἱ δύο μαθηταὶ ὅμως τώρα, ποὺ τοὺς μιλάει μὲ ἀλληγορία, δὲν κατάλαβαν τὴν ἀλληγορία. Παρανόησαν τὰ λόγια του. Νόμιζαν ὅτι πρόκειται γιὰ κρασὶ σὲ ἐπίσημο βασιλικὸ τραπέζι καὶ στὴ συνέχεια γιὰ κάποιο ἀνακου­φιστικὸ λουτρό. Κι ἀπάντησαν ὅτι μποροῦν.

Ὁ Χριστὸς πικραίνεται ἀκόμη περισσότερο. Δὲν μπορεῖ νὰ συνεννοηθεῖ μαζί τους. Καὶ τοὺς λέει μιλώντας προφητικά· Πράγματι θ πιετε τ ποτρι κα θ βαπτισθετε τ βάπτισμα το μαρτυρικο θανάτου, ταν ργότερα ς κήρυκές μου θ ποστετε διωγμος κα μαρτύρια, λλ τ ν καθήσετε κε πο ζηττε κατ τ δόξα μου, δν ξαρτται π μένα. Ο θέσεις ατς θ δοθον ξιοκρατικ π τν δικαιοκρίτη Πατέρα μου σ’ ατος πο πρέπει ν δοθον, γι τος ποίους χουν τοιμαστε. Ρουσφέτια καὶ εὐνοιοκρατικὲς προτιμήσεις δὲν θὰ ὑπάρξουν.

Καὶ γιὰ νὰ μὴ μείνουν οἱ μαθηταὶ σὲ δυσνόητα λόγια καὶ νοήματα, τοὺς μίλησε ξεκάθαρα, γιὰ τὸ πῶς ἐννοεῖ τὶς ἐξουσίες καὶ τὰ ἀξιώματα μέσα στὴ βασιλεία του. Τοὺς λέει· Ατο πο νομίζουν τι εναι κυβερ­ντες λαν συνήθως κάνουν κατάχρηση τς ξουσίας τους πάνω στος νθρώπους, τος καταπιέζουν νεξέλεγκτα κα τος καθιστον δούλους τους. Δν συμβαίνει μως τ διο κα μεταξύ σας. μεταξύ σας σχέση ς νθρώπων πο ζετε κάτω π τν ποπτεία μου δν εναι κοσμικ λλ πνευματική. ποιος λοιπν π σς θέλει ν γίνει πρτος, ς γίνει δολος, πο θ πηρετε τος πάντας μ γάπη κα ταπεινοφρο­σύνη. Διότι Γις το νθρώπου ατ τ παράδειγμα σς δωσε. Δν ρθε στν κόσμο, γι ν πηρετηθε, λλ γι ν πηρετήσει τος λλους. Κι π πλέον ρθε, γι ν δώσει τ ζωή του λύτρο, γι ν ξαγοραστον π τν μαρτία κα τ θάνατο πολλοί.

Οἱ κοσμικὲς φιλοδοξίες στὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχουν καμμιὰ θέση.  Ὄψονται ὅσοι παρουσιαζόμενοι σήμερα ὡς διάδοχοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων ἔχουν μετατρέψει τὴν πνευματικὴ ἐξουσία σὲ κοσμικὴ καὶ ἀσκοῦν μεροληπτικὴ διοίκηση καὶ καταπιέζουν καὶ ἀπειλοῦν καὶ κατα­διώκουν καὶ ἐξαπατοῦν καὶ παραμερίζουν καὶ ἀδικοῦν καὶ ζοῦν σὰν μαχαραγιάδες καὶ σατράπες καὶ φεδουάρχες. Οἱ κατὰ τόπους ἐκκλησίες δὲν εἶναι ἐπαρχίες καὶ βυζαντινὰ θέματα. Οἱ κοσμικότητες καὶ οἱ βυζαν­τινισμοὶ δὲν ἔχουν θέση στὴ βασιλεία του. Ἂν δὲν ἐννοοῦν νὰ τὸ καταλά­βουν τώρα, σίγουρα κάποια στιγμὴ θὰ τὸ καταλάβουν. Εἴθε νὰ μὴν εἶναι ἀργά.

 

θανάσιος Γ. Σιαμάκης, ρχιμανδρίτης

 

 

 

(δημοσίευσι 7/4/2011)