2. Λειτουργικὴ ζωή ῾Εορτολογικὰ θέματα

PostHeaderIcon ῾Εορτολογικὰ θέματα

 

᾿Ανθολόγιον ἑορτολογίου-ἁγιολογίου

(ἑνότης ὑπὸ κατασκευήν)

 

῾Εορτολογικὰ θέματα

  1. Πότε γεννήθηκε ὁ Χριστός;
  2. ῾Η πραγματικὴ ἡμερομηνία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως
  3. Καὶ πάλι γιὰ τὴν πραγματικὴ ἡμερομηνία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως