11. Φιλολογία ῾Ιστορία Τὸ μακεδονικὸ μετὰ τὰ συλλαλητήρια (ἐκπομπή)

PostHeaderIcon Τὸ μακεδονικὸ μετὰ τὰ συλλαλητήρια (ἐκπομπή)

 

 

Μία ἔκτακτη ἐκπομπὴ τῆς 7/2/2018 (3 μόλις ἡμέρες μετὰ τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητάριο στὴν πλατεῖα Συντάγματος στὴν ᾿Αθήνα).

Μία παραγωγὴ τοῦ Studio Ekfrasis (http://www.studioekfrasis.gr/) κα τῆς ἱστοσελίδος Συμβολή (http://www.symbole.gr/).

Γίνεται μία ἀνασκόπησι τοῦ συλλαλητηρίου τῶν ᾿Αθηνῶν (4/2/2018), ἀναλύεται ἡ σημασία του, παρουσιάζονται καὶ σχολιάζονται τὰ θετικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ἀρνητικὰ σημεῖα.

Γίνεται λόγος γιὰ τὴν κυριώτερη ἀνθελληνικὴ δύναμι ποὺ δρᾷ σήμερα σχεδὸν ἀνενόχλητη.

῾Υπάρχουν σύντομες ἀναφορὲς στὴν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς καὶ μοναδικῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια μέχρι σήμερα. ᾿Αναφέρονται ἐδάφια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀδιαμφισβήτητη ἑλληνικότητα τῶν Μακεδόνων.

Προτείνονται διάφοροι τρόποι εἰρηνικῆς καὶ δίκαιης ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος μέσῳ τῆς ἱστορίας, τῆς ἐπιστήμης, τῆς γνώσεως καὶ τῆς διπλωματίας.

᾿Αναφέρονται περίπου 20 παραδείγματα χωρῶν ποὺ εἴτε ἄλλαξαν τὸ ὄνομά τους στὰ νεώτερα χρόνια (ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα) εἴτε ἔχουν παραπλήσια ὀνόματα καὶ δημιουργοῦνται προβλήματα.

 

Παρουσιάζουν ὁ Γιάννης Μούσης καὶ ὁ Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης.

 

 

Γιὰ νὰ ἀποθηκεύσετε τὴν ἐκπομπὴ (ἢ γιὰ νὰ τὴν ἀκούσετε σὲ ἄλλο player), ἐπιλέξτε ἐδῶ (ἀρχεῖο mp3)

 

᾿Επιτρέπεται ἐλεύθερα ἡ μετάδοσι τῆς ἐκπομπῆς ἀπὸ ὁποιοδήποτε ῥαδιοφωνικὸ τηλεοπτικὸ ἢ διαδικτυακὸ μέσο, μὲ ἀναφορὰ τῆς προελεύ­σεως καὶ παραγωγῆς καὶ χωρὶς ἀλλοίωσι τοῦ περιεχομένου καὶ τῶν νοημάτων.