18. Διαδικτυακὲς συνδέσεις

 

Σημείωσις. ῾Η παραπομπὴ σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες γίνεται πρὸς ἐνημέρωσι τῶν χρηστῶν τοῦ διαδικτύου καὶ σὲ καμμία περίπτωσι δὲν ὑποδηλώνει ὅτι ἡ «συμβολὴ» γνωρίζει καὶ ἀποδέχεται τὸ συνολικὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν ἱστοσελίδων.

 

 

   Βίβλος

 1. Ἁγία Γραφή
 2. ῾Αγία Γραφή (Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη)
 3. Καινὴ Διαθήκη (κείμενον καὶ μετάφρασις Βέλλα)

 

 

    Χριστιανικὲς σελίδες

 1. Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
 2. Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
 3. ᾿Αποστολικὴ Διακονία τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
 4. Λειτουργικὰ καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα (ἑλληνικά)
 5. ῾Ελληνικὴ πατρολογία
 6. Θρησκευτικὴ καὶ ἠθικὴ ἐγκυκλοπαιδεία
 7. Ναὸς εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Ἀθηνῶν (ὁδοῦ Πατησίων)
 8. Μητρόπολις Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ
 9. Ὀρθόδοξη Χριστιανοσύνη
 10. Ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐκπαιδευτικά (προσωπικὴ ἱστοσελὶς τοῦ Μάρκου Μάρκου)
 11. ἱστοχῶρος «῞Αγιον Ὄρος» (ἐρασιτεχνικὸν ἀφιέρωμα)
 12. Φίλοι ῾Αγίου Ὄρους
 13. Ἀναλόγιον (ποικίλα ὀρθόδοξα θέματα) 
 14. «Διάλογος», τακτικὴ ἐνημερωτικὴ ἔκδοσι τοῦ διορθοδόξου συνδέσμου πρωτοβουλιῶν γονέων.  «Πανελλήνια ῞Ενωσι Γονέων διὰ τὴν προστασία τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, τῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ ἀτόμου» (ΠΕΓ).
 15. «Παρακαταθήκη» (αἱρέσεις - οἰκουμενισμός), διμηνιαία ἔκδοσις τοῦ ὁμωνύμου συλλόγου
 16. ναὸς ἁγίου Χαραλάμπους Κρύα ᾿Ιτεῶν Πατρῶν

 

    Μουσική

 1. Σύλλογος μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως
 2. Παγκρήτιος σύλλογος φίλων βυζαντινῆς μουσικῆς
 3. Σύλλογος ἱεροψαλτῶν Χαλκιδικῆς
 4. ῞Ομιλος φίλων τοῦ ἔργου τοῦ Πέτρου λαμπαδαρίου
 5. Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης, πρωτοψάλτης
 6. Ψαλτολόγιον
 7. Classical radio stations
 8. ῾Ρεμπέτικο φόρουμ

 

    Φιλολογία

 1. Λεξικὸ τῆς κοινῆς νεοελληνικῆς
 2. Κέντρο ἑλληνικῆς γλώσσας
 3. Περσεύς (διαδικτυακὴ ψηφιακὴ βιβλιοθήκη)
 4. Βιβλιοθήκη Augustana (ἑλληνικὰ κείμενα)
 5. Φιλόλογος.  ἐπιστημονικὸ ἀρχεῖο κειμένων καὶ μελετῶν 
 6. Εὐλιμένη (κλασσικὴ ἀρχαιολογία, ἐπιγραφική, νομισματική, παπυρολογία, καὶ ἄλλα)
 7. Κοσμόπολις (20 ἑλληνικὰ φιλολογικὰ καὶ λογοτεχνικὰ περιοδικὰ ποὺ κυκλοφόρησαν ἀπὸ τὸ 1834 ὣς τὸ 1930)
 8. Πλειάς  (32 ἑλληνικὰ περιοδικὰ τοῦ 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνος).

 

    ᾿Επιστήμη

 1. ᾿Εθνικὸ ἀρχεῖο διδακτορικῶν διατριβῶν
 2. ᾿Αρχεῖο ἐπιστημονικῶν μελετῶν καὶ δοκιμίων 
 3. Νεκτάριος (ἐπιστῆμες, τέχνες, ἱστορία, ὀρθοδοξία)

 

    Γενικά

 1. Ἑταιρεία ἑλληνικῶν τυπογραφικῶν στοιχείων
 2. Κέντρο ἐξειδικευμένης πληροφορήσεως ἐφημερίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων