16. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» Πληροφορίες

PostHeaderIcon ᾿Επικοινωνία

 

Κεντρικ διάθεσι – παραγγελίες·

Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος,

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη,

Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι, τηλ. καὶ φὰξ 210.322.4819.

 

Διεύθυνσι ἀλληλογραφίας·

Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος,

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη,

Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι

γιὰ «Ἐκδόσεις ΚΑΛΑΜΟΣ»

 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it