16. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» Βιβλιοπαρουσιάσεις

PostHeaderIcon Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Κυκλοφoρεῖ τὸ βιβλίο τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἱεροκήρυκος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Φλωρίνης, «῾Η οἰκογένεια στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ».

᾿Απὸ τὴν ῾Αγία Γραφὴ ἐπιλέγονται 7 ἀντιπροσωπευτικὰ ζεύγη δικαίων καὶ ἐξετάζονται σὲ ἰσάριθμα κεφάλαια οἱ οἰκογένειές τους, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν πρότυπα συζυγικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς.

Στὶς 256 σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται 50 ἑνότητες, στὶς ὁποῖες μὲ ὁδηγὸ τὸ θεόπνευστο κείμενο τῶν Γραφῶν καὶ μὲ βάσι τὶς ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἀναλύεται ἡ διδασκαλία τῆς Βίβλου γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ ἐξάγονται χρήσιμα καὶ ἀναγκαῖα συμπεράσματα.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ βιβλίου·

Η γυνακα βασίλισσα το σπιτιο.

᾿Αδιάσπαστος σύνδεσμος τν συζύγων.

Ποιός διώχνει τ χαρ π τ σπίτια μας;

᾿Αρραβώνας κα γάμος.

Η πλότητα το γάμου.

Τ γαπημένο ζεγος.

Απλ κα ετυχισμένη οκογένεια.

Γαμπρς κα πεθερός.

᾿Αληθιν γάπη νύφης πρς πεθερά.

Η τεκνία.

Κατ᾿ οκον κκλησία.

Τὸ βιβλίο εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τοὺς ἐγγάμους Χριστιανούς, γιὰ ὅσους σκέπτονται τὸν γάμο, γιὰ τοὺς πνευματικοὺς-ἐξομολόγους, γιὰ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ θέματα γάμου, γιὰ τὶς σχολὲς γονέων, καὶ γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν εἰς βάθος ἀνάλυσι τοῦ θεοπνεύστου κειμένου τῆς ῾Αγίας Γραφῆς.

 

 

Κεντρικ διάθεσι – παραγγελίες·

Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος,

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη,

Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι, τηλ. καὶ φὰξ 210.322.4819.

 

Διεύθυνσι ἐπικοινωνίας (μόνον ἁπλῆς ἀλληλογραφίας)·

Ἐκδόσεις ΚΑΛΑΜΟΣ

Εἰρήνης 3-7, Τ.Κ. 15342, Ἁγία Παρασκευὴ ᾿Αττικῆς.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it