15. Δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου ᾿Εκδόσεις καὶ δημοσιεύσεις ᾿Επιστολὲς γιὰ τὸ βιβλίο «Ἄρθρα καὶ μελετήματα γιὰ τὸ Τ.Α.Σ.»

PostHeaderIcon ᾿Επιστολὲς γιὰ τὸ βιβλίο «Ἄρθρα καὶ μελετήματα γιὰ τὸ Τ.Α.Σ.»

 

«Ἄρθρα καὶ μελετήματα γιὰ τὸ Τυπικὸν τοῦ ἁγίου Σάββα» (βιβλιοπαρουσίασις)

 

Articles and essays for the Typikon of the Holy Lavra of st. Savvas (Book review in english)

 

 

3. ᾿Επιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. ᾿Αποστόλου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

 

2. ᾿Επιστολὴ τοῦ ᾿Επισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Ι. Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.

 

 

 1. ᾿Επιστολὴ τοῦ ἡγουμένου τῆς ἱ. μονῆς Παναγίας Τατάρνης ἀρχι­μανδρίτου Δοσιθέου Κανέλλου (ἀπόσπασμα).

 

ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ

  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ

           ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

        36072 ΓΡΑΝΙΤΣΑ

 

᾿Εν τῇ αὐτῇ ῾Ιερᾷ καὶ Σεβασμίᾳ Μονῇ τῇ 16ῃ ᾿Οκτωβρίου τοῦ σ.ἔ. 2013

 

                                                 Τῷ

                                             ἀξιοτίμῳ κυρίῳ

                                             Διονυσίῳ τοὐπίκλην ᾿Ανατολικιώτῃ

                                             εὐχετικῶς τε καὶ ἀσπασίως,

                                             εἰς ᾿Αθήνας, τάς ποτε κλεινάς.

 

᾿Ελλογιμώτατε κύριε ᾿Ανατολικιώτη,

             Χαίρετε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.

 

᾿Ελάβομεν τὸ πόνημα ὑμῶν τὸ περὶ τοῦ Τυπικοῦ τῆς ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ῾Ιερᾶς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα καὶ ἀπὸ μέσου ἤτορος εὐχαριστοῦμεν. Εὐγνωμονοῦμεν ὡσαύτως διὰ τὴν εὐμενῆ κριτικὴν τῆς ἡμετέρας ἐκδόσεως.

....................................................

Εὐχόμενοι ὑγείαν ἀστεμφῆ καὶ λυκάβαντας οὐκ εὐαριθμήτους, μένω ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ ἀγάπῃ.

 

᾿Ελάχιστος

(ὑπογραφή: Παπα-Δοσίθεος)