Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 09 Ιαν 2009, 13:47:01

Γένεσις, κεφ. 1ο
Μετάφρασι σὲ πολυτονικὸ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς ἐκκλησίας, ἤ τοι ἀπὸ τὴν μετάφρασι τῶν ῾Εβδομήκοντα.

᾿Επιμέλεια μεταφράσεως 1994 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 15 Ιαν 2009, 22:48:49

Dionysios έγραψε:Γένεσις, κεφ. 1ο
Μετάφρασι σὲ πολυτονικὸ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς ἐκκλησίας, ἤ τοι ἀπὸ τὴν μετάφρασι τῶν ῾Εβδομήκοντα.


Προστέθηκαν καὶ οἱ σημειώσεις τοῦ 1ου κεφαλαίου ἐμπλουτισμένες ἐλαφρῶς.

᾿Επιμέλεια 1994-2009 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 15 Ιαν 2009, 22:56:45

(μετάφρασι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς ἐκκλησίας, ἤ τοι ἀπὸ τὴν μετάφρασι τῶν ῾Εβδομήκοντα)

ΓΕΝΕΣΙΣ

β΄ κεφάλαιο δεύτερο


1 Καὶ ὡλοκληρώθηκαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ ὅλος ὁ στολισμός τους. 2 καὶ ὡλοκλήρωσε ὁ Θεὸς κατὰ τὴν ἕκτη ἡμέρα τὰ ἔργα του, ὅσα ἔκαμε, καὶ ἐσταμάτησε κατὰ τὴν ἕβδομη ἡμέρα ἀπὸ ὅλα τὰ ἔργα του ὅσα ἔκαμε. 3 καὶ εὐλόγησε ὁ Θεὸς τὴν ἕβδομη ἡμέρα καὶ τὴν ἁγίασε· διότι αὐτὴν τὴν ἡμέρα ἐσταμάτησε ἀπὸ ὅλα τὰ ἔργα αὐτοῦ*, ὅσα ἄρχισε ὁ Θεὸς νὰ δημιουργῇ.

4 Αὐτὴ εἶναι ἡ βίβλος τῆς ἱστορίας τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅταν ἐδημιουργήθηκαν· τὴν ἡμέρα ποὺ ἔφτιαξε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ 5 καὶ προτοῦ δημιουργηθῇ πάνω στὴν γῆ ὁποιαδήποτε πρασινάδα χωραφιοῦ καὶ προτοῦ ξεφυτρώσῃ ὁποιοδήποτε φυτὸ χωραφιοῦ· διότι δὲν ἔβρεξε ὁ Θεὸς πάνω στὴν γῆ, καὶ ἄνθρωπος δὲν ὑπῆρχε γιὰ νὰ τὴν καλλιεργῇ· 6 μόνο μία πηγὴ ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ ἐπότιζε ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς. 7 καὶ ἔπλασε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο μὲ χῶμα ἀπὸ τὴν γῆ, καὶ ἐφύσηξε στὸ πρόσωπό του πνοὴ ζωῆς, καὶ ἔγινε ὁ ἄνθρωπος ψυχὴ ζωντανή.

8 Καὶ ἐφύτεψε ὁ Θεὸς ἕναν κῆπο** στὴν 'Εδὲμ πρὸς τὰ ἀνατολικὰ καὶ ἔβαλε ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐδημιούργησε. 9 καὶ ἐπιπλέον ἔκαμε ὁ Θεὸς νὰ βλαστήσῃ ἀπὸ τὸ χῶμα κάθε δέντρο ὡραῖο στὴν θέα καὶ νόστιμο στὴν γεῦσι*** καὶ τὰ δέντρα τῆς ζωῆς στὸ κέντρο τοῦ παραδείσου καὶ τὰ δέντρα τῆς πλήρους γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. 10 ἐπίσης, ἕνας ποταμὸς πηγάζει ἀπὸ τὴν 'Εδέμ, γιὰ νὰ ποτίζῃ τὸν παράδεισο· ἀπὸ ἐκεῖ χωρίζεται σὲ τέσσερις παραποτάμους. 11 τὸ ὄνομα τοῦ ἑνὸς εἶναι Φισών· αὐτὸς εἶναι ποὺ κάμνει κύκλο γύρω ἀπὸ ὅλην τὴν γῆ**** Ευἰλάτ, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει τὸ χρυσάφι· 12 καὶ τὸ χρυσάφι ἐκείνου τοῦ τόπου εἶναι καλό· καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει «ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος». 13 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου ποταμοῦ εἶναι Γεών· αὐτὸς εἶναι ποὺ κάμνει κύκλο γύρω ἀπὸ ὅλην τὴν χώρα τῆς Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ τρίτος ποταμὸς εἶναι ὁ Τίγρης· αὐτὸς εἶναι ὁ ποταμὸς ποὺ τρέχει πέρα***** ἀπὸ τὴν χώρα τῶν 'Ασσυρίων. καὶ ὁ τέταρτος ποταμὸς εἶναι ὁ Εὐφράτης.

15 Καὶ ἐπῆρε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐδημιούργησε καὶ τὸν ἔβαλε μέσα στὸν παράδεισο τῆς τρυφῆς, γιὰ νὰ ἐργάζεται σ' αὐτὸν καὶ νὰ τὸν φυλάγῃ. 16 καὶ διέταξε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 'Αδὰμ λέγοντας· «ἀπὸ κάθε δάσος ποὺ εἶναι στὸν παράδεισο νὰ φᾷς καρπό, 17 ὅμως ἀπὸ τὸ δάσος τῶν δέντρων τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ δὲν θὰ φᾶτε· διότι τὴν ἡμέρα ποὺ τυχὸν θὰ φᾶτε ἀπὸ αὐτὸ θὰ πεθάνετε μὲ θάνατο».

18 Καὶ εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς· «δὲν εἶναι καλὸ νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος μόνος· ἂς φτιάξουμε γι' αὐτὸν βοηθὸ ὅμοιον μὲ αὐτόν». 19 καὶ ἔπλασε ἀκόμη ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ χῶμα ὅλα τὰ ἄγρια θηρία τῆς ἐξοχῆς καὶ ὅλα τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ὡδήγησε πρὸς τὸν 'Αδάμ, γιὰ νὰ δῇ πῶς θὰ τὰ ὀνομάσῃ. καὶ ὅποιο τυχὸν ὄνομα ἔδινε ὁ 'Αδὰμ σὲ κάθε ζωντανὸ ὀργανισμό, τοῦτο ἦταν καὶ τὸ ὄνομά του. 20 καὶ ἔδωσε ὁ 'Αδὰμ ὀνόματα σὲ ὅλα τὰ κτήνη καὶ σὲ ὅλα τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄγρια θηρία τῆς ἐξοχῆς· ἀλλὰ γιὰ τὸν 'Αδὰμ δὲν ἐβρέθηκε βοηθὸς ὅμοιος μὲ αὐτόν. 21 καὶ ὁ Θεὸς ἐπέφερε νάρκη****** στὸν 'Αδὰμ καὶ τὸν ἐκοίμησε· καὶ ἔλαβε μία ἀπὸ τὶς πλευρές του καὶ τὴν ἀντικατέστησε******* μὲ σάρκα 22 καὶ μετέπλασε ὁ Θεὸς τὴν πλευρά, ποὺ πῆρε ἀπὸ τὸν 'Αδάμ, σὲ γυναῖκα καὶ τὴν ὡδήγησε πρὸς τὸν 'Αδάμ. 23 καὶ εἶπε ὁ 'Αδὰμ· «τοῦτο τώρα εἶναι ὀστὸ ἀπὸ τὰ ὀστά μου καὶ σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα μου· αὐτὴ θὰ ὀνομάζεται γυναῖκα, διότι ἔγινε ἀπὸ τὸν ἄντρα της· 24 ἐξαιτίας αὐτοῦ θὰ ἐγκαταλείπῃ ὁ ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα του καὶ θὰ προσκολλᾶται στὴν γυναῖκά του, καὶ θὰ γίνωνται οἱ δύο ἕνα σῶμα». 25 καὶ ἦσαν καὶ οἱ δύο γυμνοί, καὶ ὁ 'Αδὰμ καὶ ἡ γυναῖκά του, καὶ δὲν ἐντρέπονταν.copyright 1994 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 15 Ιαν 2009, 22:58:25

ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

* ἀνάπαυσις λόγῳ παύσεως τῶν ἔργων
** παράδεισο
*** κατάλληλο γιὰ τροφὴ
**** χώρα
***** ἀνατολικώτερα.
****** ἔκαμε νὰ πέσῃ βαθὺς ὕπνος
******* ἀναπλήρωσε, ἐσυμπλήρωσε
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Φεβ 2009, 17:42:54

ΓΕΝΕΣΙΣ

(μετάφρασι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς ἐκκλησίας, ἤ τοι ἀπὸ τὴν μετάφρασι τῶν ῾Εβδομήκοντα)

γ΄ κεφάλαιο τρίτο

1 Λοιπόν, τὸ φίδι ἦταν τὸ πιὸ φρόνιμο* ἀπὸ ὅλα τὰ ἄγρια θηρία ποὺ ὑπῆρχαν στὴν γῆ καὶ τὰ ὁποῖα τὰ ἐδημιούργησε ὁ Κύριος ὁ Θεός. καὶ εἶπε τὸ φίδι στὴν γυναῖκα· «εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἶπε ὁ Θεὸς νὰ μὴ φᾶτε ἀπὸ κανένα δέντρο ποὺ εἶναι στὸν παράδεισο;» 2 καὶ εἶπε ἡ γυναῖκα στὸ φίδι· «ἀπὸ τὸν καρπὸ τῶν δέντρων στὸν παράδεισο νὰ τρῶμε, 3 ἀλλὰ ἀπὸ τὸν καρπὸ τοῦ δάσους ποὺ εἶναι στὸ μέσον τοῦ παραδείσου εἶπε ὁ Θὲος· “νὰ μὴ φᾶτε ἀπὸ αὐτὸν οὔτε κἂν νὰ τὸν ἀγγίξετε, γιὰ νὰ μὴν πεθάνετε''». 4 καὶ εἶπε τὸ φίδι στὴν γυναῖκα· «δὲν θὰ πεθάνετε μὲ θάνατο· 5 διότι ξέρει ὁ Θεὸς ὅτι τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ φᾶτε ἀπ' αὐτὸν τὸν καρπὸ θὰ ἀνοίξουν διάπλατα τὰ μάτια σας καὶ θὰ εἶστε ὡς θεοὶ γνωρίζοντας τὸ καλὸ καὶ τὸ πονηρό». 6 καὶ διεπίστωσε ἡ γυναῖκα ὅτι τὸ δάσος εἶναι κατάλληλο γιὰ τροφὴ καὶ ὅτι χαίρονται τὰ μάτια νὰ τὸ βλέπουν καὶ ὅτι εἶναι ἐπιθυμητὸ νὰ τὸ δοκιμάσῃ, καὶ ἔκοψε ἀπὸ τὸν καρπό του καὶ ἔφαγε· καὶ ἔδωκε καὶ στὸν ἄντρα της μαζί της, καὶ ἔφαγαν. 7 καὶ ἄνοιξαν τελείως τὰ μάτια καὶ τῶν δύο καὶ ἀντιλήφτηκαν ὅτι ἦσαν γυμνοί, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκιᾶς καὶ ἔφτιαξαν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους ποδιές.

8 Καὶ ἄκουσαν τὸν θόρυβο τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ποὺ περπάταγε στὸν κῆπο κατὰ τὸ δειλινό, καὶ κρύφτηκαν καὶ ὁ 'Αδὰμ καὶ ἡ γυναῖκά του ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στὰ δέντρα τοῦ κήπου. 9 καὶ ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 'Αδὰμ καὶ τοῦ εἶπε· «'Αδάμ, ποῦ εἶσαι;» 10 καὶ τοῦ εἶπε ὁ 'Αδάμ· «ἄκουσα τὸν θόρυβό σου, καθὼς περπατοῦσες στὸν κῆπο, καὶ φοβήθηκα, διότι εἶμαι γυμνός, καὶ κρύφτηκα». 11 καὶ τοῦ εἶπε ὁ Θεός· «ποιός σοῦ ἀποκάλυψε ὅτι εἶσαι γυμνός; μήπως ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ δάσος ποὺ εἶναι τὸ μόνο γιὰ τὸ ὁποῖο σοῦ ἔδωσα ἐντολὴ νὰ μὴ φᾷς, μήπως ἀπὸ αὐτὸ ἔφαγες;» 12 καὶ εἶπε ὁ 'Αδὰμ· «ἡ γυναῖκα ποὺ ἐσὺ μοῦ ἔδωσες νὰ εἶναι μαζί μου, αὐτὴ μοῦ ἔδωσε ἀπὸ τὸ δάσος καὶ ἔφαγα». 13 καὶ εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς στὴν γυναῖκα· «γιατί τὸ ἔκαμες αὐτό;» καὶ εἶπε ἡ γυναῖκα· «τὸ φίδι μὲ ἐξαπάτησε καὶ ἔφαγα». 14 καὶ εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς στὸ φίδι· «ἐπειδὴ τὸ ἔκαμες αὐτό, θὰ εἶσαι τὸ πιὸ καταραμένο ἀπὸ ὅλα τὰ κτήνη καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ θηρία ποὺ βρίσκονται πάνω στὴν γῆ· μὲ τὸ στῆθός σου καὶ μὲ τὴν κοιλιὰ νὰ σέρνεσαι καὶ χῶμα νὰ τρῶς ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς σου. 15 καὶ ἔχθρα θὰ βάλω ἀνάμεσα σὲ σένα καὶ στὴν γυναῖκα καὶ ἀνάμεσα στὸν ἀπόγονό σου καὶ στὸν ἀπόγονό της· αὐτὸς θὰ σοῦ συντρίψῃ τὴν κεφαλή, καὶ σὺ θὰ τοῦ χτυπήσῃς τὴν φτέρνα». 16 καὶ στὴν γυναῖκα εἶπε· «θὰ αὐξήσω ὑπερβολικὰ τὶς θλίψεις σου καὶ τὸν ἀναστεναγμό σου· μὲ πόνους θὰ γεννᾷς παιδιά, καὶ πρὸς τὸν ἄντρα σου θὰ καταφεύγῃς καὶ αὐτὸς θὰ κυριαρχήσῃ πάνω σου». 17 καὶ στὸν 'Αδὰμ εἶπε· «ἐπειδὴ ἄκουσες τὰ λόγια τῆς γυναίκας σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τὸ δάσος, ἀπὸ τὸ μόνο δάσος ποὺ σὲ διέταξα νὰ μὴ φᾷς ἐσὺ ἀπὸ αὐτὸ ἔφαγες, νὰ εἶναι καταραμένη ἡ γῆ στὰ ἔργα σου· μὲ λύπη θὰ τρῶς τοὺς καρπούς της γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς σου· 18 ἀγκάθια καὶ τριβόλια θὰ σοῦ φυτρώνουν καὶ θὰ τρέφεσαι ἀπὸ τὰ ἀγριόχορτα τῆς ὑπαίθρου. 19 μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου σου θὰ τρῶς τὸ ψωμί σου, μέχρι νὰ ἐπιστρέψῃς στὴν γῆ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐδημιουργήθηκες, διότι εἶσαι χῶμα καὶ στὸ χῶμα θὰ καταλήξῃς».

20 Καὶ ὁ 'Αδὰμ ὠνόμασε τὴν γυναῖκά του Ζωή, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

21 Καὶ κατασκεύασε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς γιὰ τὸν 'Αδὰμ καὶ τὴν γυναῖκά του χιτῶνες δερμάτινους καὶ τοὺς ἔντυσε.

22 Καὶ εἶπε ὁ Θεός· «νά, ὁ 'Αδὰμ ἔγινε σὰν ἕνας ἀπὸ μᾶς, ὥστε νὰ γνωρίζῃ καλὸ καὶ κακό· καί τώρα μήπως καὶ ἁπλώσῃ τὸ χέρι του καὶ πάρῃ καρπὸ ἀπὸ τὸ δάσος τῆς ζωῆς καὶ φάῃ καὶ τότε θὰ ζῇ αἰωνίως». 23 καὶ τὸν ἔδιωξε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν παράδεισο τῆς χαρᾶς, γιὰ νὰ ἐργάζεται τὴν γῆ ἀπὸ τὴν ὁποία ἐπλάστηκε. 24 καὶ ἔβγαλε τὸν 'Αδὰμ καὶ τὸν ἐγκατέστησε ἀπέναντι ἀπὸ τὸν παράδεισο τῆς χαρᾶς καὶ διέταξε τὰ χερουβὶμ καὶ τὴν «φλογίνη ῥομφαία» τὴν περιστρεφόμενη νὰ φυλάσσουν τὸν δρόμο τοῦ δέντρου τῆς ζωῆς.*εὐφυὲςcopyright 1994 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 10 Μαρ 2009, 20:38:15

(μετάφρασι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς ἐκκλησίας, ἤ τοι ἀπὸ τὴν μετάφρασι τῶν ῾Εβδομήκοντα)

ΓΕΝΕΣΙΣ

δ΄ κεφάλαιο τέταρτο


1 ῾Ο 'Αδὰμ λοιπὸν ἐγνώρισε τὴν Εὔα τὴν γυναῖκά του, καὶ αὐτὴ ἔπιασε [παιδὶ] καὶ ἐγέννησε τὸν Κάιν καὶ εἶπε· «ἀπέκτησα ἄνθρωπο μὲ τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ». 2 καὶ ἐπιπλέον ἐγέννησε τὸν ἀδερφό του, τὸν ῎Αβελ· καὶ ἔγινε ὁ ῎Αβελ κτηνοτρόφος, ἐνῷ ὁ Κάιν ἦταν γεωργός. 3 καὶ ὕστερα ἀπὸ μέρες ὁ Κάιν προσέφερε ἀπὸ τοὺς καρποὺς τῆς γῆς θυσία στὸν Κύριο, 4 καὶ ὁ ῎Αβελ προσέφερε καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὰ πρωτότοκα τῶν προβάτων του καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ παχιά. καὶ ἔρριξε τὴν ματιά του ὁ Θεὸς στὸν ῎Αβελ καὶ στὰ δῶρά του, 5 ἐνῷ δὲν ἐπρόσεξε τὸν Κάιν καὶ τὶς θυσίες του. καὶ ὁ Κάιν ἐλυπήθηκε πολὺ καὶ «κατέβασε τὰ μοῦτρά του». 6 καὶ εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς στὸν Κάιν· «γιατί σὲ κυρίεψε ἡ λύπη καὶ γιατί ἐκατέβασες τὰ μοῦτρά σου; 7 δὲν ἁμάρτησες, ἐὰν μὲν προσέφερες σωστά, ἀλλὰ δὲν ἐξεχώρισες σωστὰ [τὰ δῶρά σου]; ἡσύχασε· σὲ σένα θὰ βρίσκῃ τὸ στήριγμά του καὶ σὺ θὰ τὸν ἐξουσιάζῃς». 8 καὶ εἶπε ὁ Κάιν πρὸς τὸν ῎Αβελ τὸν ἀδελφό του· «ἂς πᾶμε στὴν πεδιάδα». καὶ ὅταν εὑρέθηκαν στὴν πεδιάδα, ἐπιτέθηκε ὁ Κάιν ἐναντίον τοῦ ἀδερφοῦ του ῎Αβελ καὶ τὸν ἐσκότωσε. 9 καὶ εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Κάιν· «ποῦ εἶναι ὁ ῎Αβελ ὁ ἀδερφός σου;» καὶ ἀπάντησε· «δὲν ξέρω· μήπως ἐγὼ εἶμαι φύλακας τοῦ ἀδερφοῦ μου;» 10 καὶ εἶπε ὁ Κύριος· «τί ἔκαμες; ἡ φωνὴ τοῦ αἵματος τοῦ ἀδερφοῦ σου βοᾷ πρὸς ἐμένα ἀπὸ τὴν γῆ. 11 καὶ τώρα ἐσὺ θὰ εἶσαι καταραμένος ἀπὸ τὴν γῆ, ἡ ὁποία ἄνοιξε τὸ στόμα της γιὰ νὰ δεχτῇ τὸ αἷμα τοῦ ἀδερφοῦ σου ἀπὸ τὸ χέρι σου· 12 ὅταν θὰ καλλιεργῇς τὴν γῆ, δὲν θὰ μπορῇ νὰ σοῦ ἀποδίδῃ τοὺς καρπούς της· θὰ ζῇς πάνω στὴν γῆ στενάζοντας καὶ τρέμοντας». 13 καὶ εἶπε ὁ Κάιν πρὸς τὸν Κύριο τὸν Θεό· «ἡ ἁμαρτία μου εἶναι μεγαλείτερη ἀπὸ τὸ* νὰ συγχωρεθῶ· 14 ἐὰν μὲ ἐκδιώξῃς σήμερα ἀπὸ τὸ μέρος αὐτὸ καὶ ἐὰν θὰ κρύβωμαι ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, θὰ ζῶ στενάζοντας καὶ τρέμοντας πάνω στὴν γῆ καὶ ὅποιος μὲ συναντήσῃ θὰ μπορῇ νὰ μὲ σκοτώσῃ». 15 καὶ τοῦ εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεός· «δὲν θὰ γίνῃ ἔτσι· ὅποιος σκοτώσῃ τὸν Κάιν θὰ παραλύσῃ ἀπὸ ἑπταπλάσια ἐκδίκησι». καὶ ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ἔβαλε κάποιο σημάδι πάνω στὸν Κάιν, ὥστε ὅποιος τὸν συναντήσῃ νὰ μὴν τὸν σκοτώσῃ. 16 καὶ ὁ Κάιν ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καὶ κατοίκησε στὴν χώρα Ναῒδ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν 'Εδέμ.

17 Καὶ ἐγνώρισε ὁ Κάιν τὴν γυναῖκά του καὶ αὐτὴ ἔπιασε [παιδὶ] καὶ ἐγέννησε τὸν 'Ενώχ. καὶ ὁ Κάιν οἰκοδομοῦσε μίαν πόλι καὶ ὠνόμασε τὴν πόλι μὲ τὸ ὄνομα τοῦ γιοῦ του, «'Ενώχ». 18 λοιπὸν ἀπὸ τὸν 'Ενὼχ ἐγεννήθηκε ὁ Γαϊδὰδ καὶ ὁ Γαϊδὰδ ἀπέκτησε τὸν Μαλελεὴλ καὶ ὁ Μαλελεὴλ ἀπέκτησε τὸν Μαθουσάλα καὶ ὁ Μαθουσάλα ἀπέκτησε τὸν Λάμεχ. 19 καὶ ὁ Λάμεχ ἐνυμφεύθηκε δύο γυναῖκες, τὸ ὄνομα τῆς μιᾶς ἦταν 'Αδὰ καὶ τὸ ὄνομα τῆς δεύτερης Σελλά. 20 καὶ ὁ 'Αδὰ ἀπέκτησε τὸν 'Ιωβήλ· αὐτὸς ὑπῆρξε γενάρχης τῶν κτηνοτρόφων ποὺ ἐκατοικοῦσαν σὲ σκηνές. 21 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ του ἦταν 'Ιουβάλ· αὐτὸς ἦταν ὁ ἐφευρέτης τοῦ ψαλτηρίου καὶ τῆς κιθάρας. 22 ἀλλὰ καὶ ἡ Σελλὰ ἐγέννησε καὶ αὐτὴ τὸν Θόβελ, καὶ αὐτὸς ἦταν σιδηρουργὸς καὶ κατεργαζόταν τὸν χαλκὸ καὶ τὸν σίδηρο· καὶ ἀδελφὴ τοῦ Θόβελ ἦταν ἡ Νοεμά. 23 καὶ εἶπε ὁ Λάμεχ στὶς γυναῖκές του·
«'Αδὰ καὶ Σελά, ἀκοῦστε τὴν φωνή μου,
γυναῖκες τοῦ Λάμεχ, ἀφουγκραστῆτε τὰ λόγια μου,
διότι ἐσκότωσα ἕναν ἄντρα γιὰ δική μου πληγὴ
καὶ ἕναν νεαρὸ γιὰ δικό μου τραῦμα·
24 διότι στὴν περίπτωσι τοῦ Κάιν
ὑπῆρξε ἑπταπλάσια ἐκδίκησι,
ἐνῷ στὴν περίπτωσι [τὴν δική μου] τοῦ Λάμεχ
θὰ εἶναι [ἡ ἐκδίκησι] ἑβδομῆντα φορὲς τὸ ἑπτά».

25 'Εγνώρισε πάλι ὁ 'Αδὰμ τὴν γυναῖκά του Εὔα καὶ αὐτὴ ἔπιασε [παιδὶ] καὶ ἐγέννησε γιὸ καὶ τοῦ ἔδωκε τὸ ὄνομα Σὴθ λέγοντας· «ἐπειδὴ μοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς ἄλλο παιδὶ ἀντὶ τοῦ ῎Αβελ, τὸν ὁποῖο ἐσκότωσε ὁ Κάιν». 26 καὶ ὁ Σὴθ ἀπέκτησε γιό, καὶ τὸν ὠνόμασε 'Ενώς· αὐτὸς ἄρχισε νὰ ἐπικαλῆται μὲ ἐλπίδα τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ.

* ὅ,τιcopyright 1994 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 27 Μαρ 2009, 13:07:30

(μετάφρασι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς ἐκκλησίας, ἤ τοι ἀπὸ τὴν μετάφρασι τῶν ῾Εβδομήκοντα)

ΓΕΝΕΣΙΣ

ε΄ κεφάλαιο πέμπτο


1 Αὐτὴ εἶναι ἡ βίβλος τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων· τὴν ἡμέρα ποὺ ἐδημιούργησε ὁ Θεὸς τὸν 'Αδὰμ τὸν ἐδημιούργησε «κατ' εἰκόνα Θεοῦ»· 2 ἄντρα καὶ γυναῖκα τοὺς ἐδημιούργησε καὶ τοὺς εὐλόγησε· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομά του «'Αδὰμ» τὴν ἡμέρα ποὺ τοὺς ἐδημιούργησε· 3 καὶ ἔζησε ὁ 'Αδὰμ διακόσια τριάντα ἔτη καὶ ἀπέκτησε παιδὶ ὅμοιο μὲ τὴν μορφή του καὶ τὴν εἰκόνα του καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα Σήθ. 4 οἱ ἡμέρες τοῦ 'Αδάμ, ὅσες ἔζησε μετὰ ποὺ ἀπέκτησε τὸν Σήθ, ἔφτασαν τὰ ἑπτακόσια ἔτη καὶ ἀπέκτησε γιοὺς καὶ θυγατέρες. 5 καὶ ὅλες οἱ ἡμερες ὅσες ἔζησε ὁ 'Αδὰμ συνολικὰ ἔφτασαν τὰ ἐννιακόσια τριάντα ἔτη, καὶ ὕστερα ἐπέθανε.

6 ῾Ο Σὴθ ἔζησε διακόσια πέντε ἔτη καὶ ἀπέκτησε τὸν 'Ενώς. 7 καὶ ἔζησε ὁ Σήθ, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὸν 'Ενώς, ἑπτακόσια ἑπτὰ ἔτη καὶ ἀπέκτησε υἱοὺς καὶ θυγατέρες. 8 καὶ συνολικὰ ὅλα τὰ ἔτη τοῦ Σὴθ ἔφτασαν τὰ ἐννιακόσια δώδεκα, καὶ μετὰ ἐπέθανε.

9 Καὶ ἔζησε ὁ 'Ενὼς ἑκατὸν ἐνενῆντα ἔτη καὶ ἀπέκτησε τὸν Καϊνᾶν. 10 καὶ ἔζησε ὁ 'Ενὼς, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὸν Καϊνᾶν, πεντακόσια δεκαπέντε ἔτη καὶ ἀπέκτησε γιοὺς καὶ θυγατέρες. 11 καὶ συνολικὰ ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ 'Ενὼς διήρκεσε ἐννιακόσια πέντε ἔτη, καὶ μετὰ ἐπέθανε.

12 Καὶ ἔζησε ὁ Καϊνᾶν ἑκατὸν ἑβδομῆντα ἔτη καὶ ἀπέκτησε τὸν Μαλελεήλ. 13 καὶ ἔζησε ὁ Καϊνᾶν, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὸν Μαλελεήλ, ἑπτακόσια σαράντα ἔτη καὶ ἀπέκτησε υἱοὺς καὶ θυγατέρες. 14 καὶ συνολικὰ ὅλα τὰ ἔτη τοῦ Καϊνᾶν ἔγιναν ἐννιακόσια δέκα καὶ μετὰ ἐπέθανε.

15 Καὶ ἔζησε ὁ Μαλελεὴλ ἑκατὸν ἑξῆντα πάντε ἔτη καὶ ἀπέκτησε τὸν 'Ιάρεδ. 16 καὶ ἔζησε ὁ Μαλελεήλ, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὸν 'Ιάρεδ, ἄλλα ἑπτακόσια τριάντα ἔτη καὶ ἀπέκτησε υἱοὺς καὶ θυγατέρες. 17 καὶ συνολικὰ ὅλα τὰ ἔτη τοῦ Μαλελεὴλ ἔγιναν ὀκτακόσια ἐνενῆντα πέντε, καὶ μετὰ ἐπέθανε.

18 Καὶ ἔζησε ὁ 'Ιάρεδ ἑκατὸν ἑξῆντα δύο ἔτη καὶ ἀπέκτησε τὸν 'Ενώχ. 19 καὶ ἔζησε ὁ 'Ιάρεδ, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὸν 'Ενώχ, ἄλλα ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἀπέκτησε υἱοὺς καὶ θυγατέρες. 20 καὶ ὅλα τὰ ἔτη τοῦ 'Ιάρεδ ἔφτασαν τὰ ἐννιακόσια ἑξῆντα δύο, καὶ μετὰ ἐπέθανε.

21 Καὶ ἔζησε ὁ 'Ενὼχ ἑκατὸν ἑξῆντα πέντε ἔτη καὶ ἀπέκτησε τὸν Μαθουσάλα. 22 καὶ ἔγινε ὁ 'Ενὼχ εὐάρεστος στὸν Θεό, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὸν Μαθουσάλα, ἐπὶ διακόσια ἔτη καὶ ἀπέκτησε υἱοὺς καὶ θυγατέρες. 23 καὶ συνολικὰ ὅλα τὰ ἔτη τοῦ 'Ενὼχ ἔφτασαν τὰ τριακόσια ἑξῆντα πέντε. 24 καὶ ἔγινε εὐάρεστος στὸν Θεὸ ὁ 'Ενὼχ καὶ ἐξαφανίστηκε, διότι ὁ Θεὸς τὸν μετέθεσε.

25 Καὶ ἔζησε ὁ Μαθουσάλα ἑκατὸν ἑξῆντα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἀπέκτησε τὸν Λάμεχ. 26 καὶ ἔζησε ὁ Μαθουσάλα μετὰ ποὺ αὐτὸς ἀπέκτησε τὸν Λάμεχ ὀκτακόσια δύο ἔτη καὶ ἀπέκτησε υἱοὺς καὶ θυγατέρες. 27 καὶ ἔφτασαν συνολικὰ ὅλες οἱ ἡμέρες ποὺ ἔζησε ὁ Μαθουσάλα τὰ ἐννιακόσια ἑξῆντα ἐννιὰ ἔτη, καὶ ἐπέθανε.

28 Καὶ ἔζησε ὁ Λάμεχ ἑκατὸν ὀγδόντα ὀκτὼ ἔτη καὶ ἀπέκτησε γιό. 29 καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα «Νῶε» λέγοντας· «αὐτὸς θὰ μᾶς ἀνακουφίσῃ ἐντελῶς ἀπὸ τὰ ἔργα μας καὶ ἀπὸ τὶς λῦπες τῶν χεριῶν μας καὶ ἀπὸ τὴν γῆ, τὴν ὁποίαν καταράστηκε ὁ Κύριος ὁ Θεός. 30 καὶ ἔζησε ὁ Λάμεχ μετὰ ποὺ αὐτὸς ἀπέκτησε τὸν Νῶε πεντακόσια ἑξῆντα πέντε ἔτη καὶ ἀπέκτησε υἱοὺς καὶ θυγατέρες. 31 καὶ ἔφτασαν συνολικὰ ὅλες οἱ ἡμέρες τοῦ Λάμεχ τὰ ἑπτακόσια πενῆντα τρία ἔτη, καὶ ἐπέθανε.

32 Καὶ ἦταν ὁ Νῶε πεντακοσίων ἐτῶν καὶ ἀπέκτησε τρεῖς γιούς, τὸν Σήμ, τὸν Χὰμ καὶ τὸν 'Ιάφεθ.copyright 1994 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γένεσις (῾Εβδομήκοντα)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 21 Ιουν 2017, 01:52:34

Τὸ 1ο κεφ. τῆς Γενέσεως μεταφρασμένο καὶ σὲ μονοτονικό (μὲ κάποιες ἀκόμη ἐλαφρὲς προσαρμογὲς σύμφωνα μὲ τὴν σχολικὴ ὀρθογραφία) πρὸς διευκόλυνσι τῶν μαθητῶν καὶ γενικῶς τῶν νεωτέρων στὴν ἡλικία, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲν εἶναι ἐξοικειωμένοι στὸ νὰ διαβάζουν πολυτονικὰ κείμενα.
Συνιστᾶται ὅμως σὲ ὅλους νὰ προτιμοῦν τὴν ἀνάγνωσι τῆς πολυτονικῆς μεταφράσεως ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Μεταφράσεις τῆς Βίβλου

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες

cron