Κ. Χολέβας: «Ὄχι ἄλλα πειράματα μέ τά ἀρχαῖα ἑλληνικά»

Κ. Χολέβας: «Ὄχι ἄλλα πειράματα μέ τά ἀρχαῖα ἑλληνικά»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 11 Απρ 2010, 10:51:21

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴ Θεσσαλονίκη, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γεώργιος Παπανδρέου ἐπισκέφθηκε τὸν 104 ἐτῶν ὁμότιμο καθηγητὴ τῆς Μεσαιωνικῆς Φιλολογίας κ. Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶ. Ἐκεῖ ὁ παλαίμαχος φιλόλογος δήλωσε ὅτι πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὰ ἑλληνικὰ γυμνάσια καὶ λύκεια.

Σεβόμεθα τὴν ἡλικία καὶ τὸ ἔργο τοῦ ὑπεραιωνόβιου καθηγητοῦ, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ ἐκφράσουμε σοβαρὲς ἐνστάσεις γιὰ τὴν πρότασή του. Ἄλλωστε δὲν λησμονοῦμε παλιότερες ἄστοχες προτάσεις του, ὅταν τοῦ παρεῖχε τακτικὸ βῆμα ἡ κρατικὴ τηλεόραση καὶ ἐκεῖνος μᾶς δίδασκε ὅτι τὸ θηλυκὸ τοῦ «γραμματέως» εἶναι ἡ «γραμμάτισσα» καὶ ὄχι ἡ γραμματεύς! Φυσικὰ ἡ πρότασή του αὐτὴ ἀπερρίφθη ἀπὸ τὴν κοινωνία, ἡ ὁποία ἀπορρίπτει κάθε ἀκρότητα καὶ ὑπερβολή.

Ἐλπίζω ὁ πρωθυπουργὸς νὰ μὴν παρασυρθεῖ ἀπὸ τὸν κ. Κριαρᾶ καὶ νὰ μὴν ἔχουμε πάλι προβλήματα, ἀναθεωρήσεις καὶ προβληματισμούς, ποὺ θὰ βλάψουν τὴν παιδεία καὶ τὰ παιδιά μας. Τὸ 1976 ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Ράλλης κατήργησε ὡς ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὸ γυμνάσιο. Τὰ ἐπανέφερε ὁ Γεώργιος Μπαμπινιώτης τὸ 1991 ὡς πρόεδρος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Ὁ Ράλλης ἀργότερα παραδέχθηκε τὸ λάθος του. Ὅμως μία γενιὰ Ἑλληνοπαίδων ἐπὶ 15 χρόνια ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν συνέχεια καὶ τὴ διαχρονία τῆς ἑνιαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας. Θυμοῦμαι ὅτι λίγο μετὰ τὴ μεταρρύθμιση τοῦ 1976 εἶχε ἔλθει στὴ χώρα μας ὁ λόγιος πρόεδρος τῆς Σενεγάλης Λεοπὸλτ Σεγκόρ, ὁ ὁποῖος γνώριζε ἄριστα τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Μόλις ἔμαθε ὅτι δὲν διδάσκονται ἀπὸ τὸ πρωτότυπο στὶς τρεῖς τάξεις τῶν Ἑλληνικῶν γυμνασίων, ἐξέφρασε τὴν δυσάρεστη ἔκπληξή του γιὰ τὴν ἀσέβεια τῶν Νεοελλήνων πρὸς τὴ γλωσσική μας κληρονομιά.

Ἐπανειλημμένως ἡ Ἐπιτροπὴ Πολιτισμοῦ καὶ Παιδείας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου μὲ ψηφίσματά της ἔχει ζητήσει ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νὰ ἐμπλουτίσουν τὰ σχολικὰ προγράμματα μὲ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικὰ κείμενα. Ἰδιαιτέρως δὲ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ δὲν εἶναι μία νεκρὴ γλῶσσα, ἀλλὰ ἡ παλαιότερη μορφὴ τῆς μιᾶς καὶ ἑνιαίας Ἑλληνικῆς. Εἶναι τιμὴ γιὰ μᾶς ὅτι μιλοῦμε μὲ μικρὲς γραμματικὲς διαφοροποιήσεις τὴ γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Πλάτωνος, τῶν Εὐαγγελίων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν μαθαίνουν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, γιὰ νὰ διαβάσουν τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τοὺς Πατέρες ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Καὶ ἐμεῖς θὰ ἀποφασίσουμε νὰ αὐτοκτονήσουμε ὡς Ἔθνος; Θὰ καταργήσουμε κάθε δεσμὸ μὲ τὴν γλωσσική μας παράδοση, γιὰ νὰ φανοῦμε δῆθεν «προοδευτικοί»;

Ἡ κατάργηση τῶν τόνων καὶ τῶν πνευμάτων (τὸ 1982) ὁδήγησε σὲ πνευματικὴ ὀκνηρία καὶ σὲ μεγαλύτερη ἀνορθογραφία τοὺς μαθητές. Ἡ πιθανὴ –ὃ μὴ γένοιτο– κατάργηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν θὰ ἀπονευρώσει τελείως τὸ ἤδη προβληματικὸ γλωσσικὸ αἰσθητήριο τῶν νέων μας. Τὴ σημερινὴ γλωσσικὴ σύγχυση θὰ ἀκολουθήσει ὁ γλωσσικὸς ἀφελληνισμός. Θὰ ντρεπόμαστε νὰ μαθαίνουμε Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀλλὰ θὰ εἴμαστε περήφανοι, ἂν τὰ παιδιά μας μιλοῦν ξένες γλῶσσες ἀπὸ τὰ βρεφικά τους χρόνια. Αὐτὴ δὲν εἶναι πρόοδος, εἶναι ξενομανία καὶ πιθηκισμός. Ναί, νὰ μαθαίνουμε ξένες γλῶσσες, ἀλλὰ πρωτίστως νὰ μαθαίνουμε τὴν ἀπαρχὴ τῆς δικῆς μας γλώσσας. Τὴν παιδαγωγικὴ ἀξία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπέδειξαν τὰ μακροχρόνια πειράματα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν. Ὅπως γράφει ὁ ψυχίατρος Ἰωάννης Τσέγκος στὸ βιβλίο του «Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων» (Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2005), μαθητὲς δημοτικοῦ ποὺ διδάχθηκαν Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ βελτίωσαν τὶς ὀπτικοαντιληπτικές τους ἱκανότητες καὶ μείωσαν τὰ ποσοστὰ δυσμαθειῶν καὶ δυσλεξιῶν.

Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἀπετέλεσαν καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ γλωσσικοῦ πλούτου γιὰ ὅλους τοὺς πολιτισμένους λαούς. Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ εἶναι ἡ πηγὴ ποὺ τροφοδοτεῖ μέχρι σήμερα ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες (βλέπε γιὰ παράδειγμα τὴ λέξη τηλεματική). Ἀπὸ τὴ γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου χρησιμοποιοῦμε σήμερα τὸ 70% τῶν λέξεων. Γιατί λοιπὸν μᾶς καλεῖ ὁ κ. Κριαρᾶς νὰ γίνουμε πατροκτόνοι; Ὄχι λοιπόν, κ. Κριαρᾶ. Σᾶς σεβόμαστε, ἀλλὰ θὰ ἀντισταθοῦμε σθεναρῶς μὲ κάθε νομικὸ μέσο σὲ ὅποιον ἐπιχειρήσει νὰ ἐπιβάλει τὶς ἀντιπαιδαγωγικὲς ἀπόψεις σας. Ἂς μὴ στερήσουμε ἀπὸ τοὺς νέους μας αὐτὸν τὸν τεράστιο γλωσσικὸ πλοῦτο!

(ἐφ. ΚΟΖΑΝΗ, Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2009)
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επιστροφή στην ᾿Εκπαίδευσις καί παιδαγωγικά

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης