Σελίδα 1 από 1

Συζήτησι γιὰ τὰ κοινά

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 03 Ιουν 2012, 20:35:28
από MTheodorakis
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόμμα μὲ σωστὲς ἀρχές.

http://www.koinwnia.com/index.php

Re: Συζήτησι γιὰ τὰ κοινά

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 04 Ιουν 2012, 18:49:50
από Dionysios
MTheodorakis έγραψε:ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόμμα μὲ σωστὲς ἀρχές.

http://www.koinwnia.com/index.phpΜανόλη, ὁμολογῶ ὅτι αἰφνιδιάστηκα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μήνυμά σου, ποὺ μόλις τώρα εἶδα. δὲν εἶχα σκεφτῆ ὅτι κάποιος ἀπὸ τὰ μέλη τῶν διαλόγων θὰ χρησιμοποιοῦσε αὐτὸν τὸν χῶρο, γιὰ νὰ κάμῃ πολιτικὴ διαφήμισι! εἶναι καὶ λίγο ἀπογοητευτικὸ γιὰ μένα, διότι θὰ προτιμοῦσα κάποιος νὰ γράψῃ εὐχὲς γιὰ τὴν δεσποτικὴ ἑορτή, κάτι ποὺ ἐπίτηδες παρέλειψα νὰ κάμω ἐγὼ καὶ τώρα καὶ προηγουμένως γιὰ τὴν ἀνάληψι, προκειμένου νὰ ἀφήσω κάποιο ἄλλο μέλος νὰ ἔχῃ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία.

Δὲν διαφωνῶ βεβαίως στὸ νὰ συζητοῦμε γιὰ πολιτικὰ θέματα, νὰ ἀναφέρουμε ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ ἄλλα τέτοια, ἀφοῦ ἄλλωστε ὑπάρχει ἐδῶ καὶ χρόνια εἰδικὴ ἑνότητα τῶν διαλόγων, ἂν καὶ τὸ διαδίκτυο βρίθει ἀπὸ σχετικὲς ἱστοσελίδες καὶ ἱστολόγια, τῶν ὁποίων μάλιστα ἡ ποιότητα δὲν εἶναι καὶ ὅ,τι καλλίτερο στὸ ἑλληνικὸ διαδίκτυο. ἀλλὰ τὸ νὰ γίνεται διαφήμισι κομμάτων, καὶ μάλιστα 2 ἑβδομάδες πρὸ τῶν ἐκλογῶν, εἶναι κάτι διαφορετικό. δὲν θὰ ἤθελα νὰ συμμετάσχουν ἐδῶ ἄνθρωποι «πωρωμένοι» ἀπὸ κάθε λογῆς ἰδεολογίες καὶ ἰδεοληψίες (πολιτικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ἀθλητικές, μουσικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές, οἰκονομικές, οἰκολογικές, ἐπιστημονικές, κ.λπ.) ποὺ δὲν θὰ ἔχουν ἀντικειμενικότητα καὶ σοβαρότητα οὔτε διάθεσι γιὰ διάλογο, ἀλλὰ θὰ ἔχουν μοναδικὸ σκοπὸ νὰ προσηλυτίσουν ὀπαδοὺς στὴν ἰδεολογία τους καὶ νὰ ἐξουδενώσουν τοὺς ἀντιπάλους.

Εἰδικὰ γιὰ τὸ συγκεκριμένο κόμμα ποὺ παρουσιάζεις δὲν γνωρίζω ἂν ἔχῃ σωστὲς ἀρχὲς ἢ ὄχι, καὶ μακάρι νὰ ἔχῃ. διαφωνῶ ὅμως μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ «ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόμμα». ἄλλωστε γιὰ κανένα πολιτικὸ κόμμα δὲν θὰ δεχόμουν τὸν χαρακτηρισμὸ «ὀρθόδοξο χριστιανικό».

Τέλος πάντων, ἀλλάζω τὸν τίτλο τοῦ θέματος σὲ κάτι πιὸ οὐδέτερο, καὶ τὸ ἐντάσσω στὴν ὑπάρχουσα ἐδῶ καὶ χρόνια ἰδιαίτερη ἑνότητα «Κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς ἐπιστῆμες», ὅπου νομίζω ὅτι μποροῦν νὰ γίνωνται καὶ τέτοιες συζητήσεις, ἂν κάποιοι τὸ ἐπιθυμοῦν. δηλώνω ὅμως ὅτι ἡ «Συμβολὴ» δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως πολιτικὴ ἰδεολογία, δὲν ὑποστηρίζει κανέναν ἀπολύτως κομματικὸ σχηματισμὸ ἢ πολιτικὸ χῶρο, καὶ ὑπενθυμίζω ὅτι ὅσα τυχὸν θὰ ἀναγράφωνται ὑπὲρ ἢ κατὰ συγκεκριμένων κομμάτων θὰ παραμένουν πάντοτε προσωπικὲς πεποιθήσεις τῶν μελῶν, καὶ ὄχι διήκουσα γραμμὴ τῆς «Συμβολῆς».

Re: Συζήτησι γιὰ τὰ κοινά

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 04 Ιουν 2012, 19:18:46
από Dionysios