᾿Αστρονομία — ἀστροφυσικὴ — κοσμογραφία

᾿Αστρονομία — ἀστροφυσικὴ — κοσμογραφία

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 05 Μαρ 2009, 15:06:15

῾Η ἀστρονομία εἶναι ἡ ἐπιστήμη ποὺ μελετᾷ τὰ οὐράνια σώματα. χωρίζεται σὲ δύο μεγάλους κλάδους, α) τὴν κλασσικὴ ἀστρονομία, καὶ β) τὴν φυσικὴ ἀστρονομία ἢ ἀστροφυσική.

Οὐράνια σώματα ὀνομάζονται τὰ διάφορα ἀντικείμενα ποὺ φαίνονται πάνω στὴν οὐράνια σφαῖρα· τέτοια εἶναι ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, οἱ κομῆτες, οἱ ἀστέρες, τὰ φωτεινὰ καὶ σκοτεινὰ νεφελώματα, ἡ ὕλη ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς ἀστέρες καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀέριο καὶ σκόνη, καὶ ἀκόμη ὁλόκληρος ὁ γαλαξίας. ἀνάμεσα στὰ οὐράνια σώματα περισσότεροι ἀριθμητικῶς εἶναι οἱ ἀστέρες· διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ σὲ ὁλόκληρη τὴν οὐράνια σφαῖρα φαίνονται 5.000 ἀστέρες περίπου· μὲ τὰ μεγάλα τηλεσκόπια βλέπουμε ἀστέρες πολὺ πιὸ ἀμυδροὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βλέπουμε διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ὁπότε μποροῦν νὰ φωτογραφηθοῦν περισσότεροι ἀπὸ 5.000.000.000 (πέντε δισεκατομμύρια) ἀστέρες.

῾Η κλασσικὴ ἀστρονομία ἐξετάζει τὶς θέσεις καὶ τὶς κινήσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων καὶ βρίσκει τὰ τὶς σχέσεις καὶ τὰ αἴτια ποὺ τὶς προκαλοῦν.

῾Η φυσικὴ ἀστρονομίαἀστροφυσικὴ ἀσχολεῖται μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν οὐρανίων σωμάτων ὅπως εἶναι ἡ λαπρότητα, ἡ θερμοκρασία, ἡ ἀκτινοβολια, ἡ χημικὴ σύστασι καὶ λοιπά.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Η ἐπιστήμη τῆς ἀστρονομίας

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 05 Μαρ 2009, 15:15:24

῾Η ἀστρονομία σχετίζεται μὲ πολλοὺς ἄλλους ἐπιστημονικοὺς κλάδους, τοὺς ὁποίους ἐπηρεάζει ἢ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐπηρεάζεται. ἐπὶ παραδείγματι ἡ ὀπτικὴ ἀναπτύχτηκε πολὺ χάριν τῆς ἀστρονομίας μὲ τὶς ἐφευρέσεις τοῦ τηλεσκοπίου καὶ τοῦ μικροσκοπίου. ἐπίσης ἡ φασματοσκοπία, ἡ χρονομετρία, ἡ ναυτιλία καὶ ἡ γεωδαισία ἔχουν στενὴ σχέσι μὲ τὴν ἀστρονομία.

Βεβαίως ἡ συμβολὴ τῆς ἀστρονομίας στὸν τομέα τῆς ἔρευνας τοῦ διαστήματος μὲ τοὺς τεχνητοὺς δορυφόρους καὶ τὰ διαστημόπλοια εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. ἡ ἀνάπτυξι τῆς ἀστρονομίας προάγει γενικώτερα τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνική, ἐνῷ πολὺ συχνὰ συνδέεται μὲ τὴν φιλοσοφία καὶ τὴν μεταφυσική.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Κοσμογραφία

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 05 Μαρ 2009, 15:22:54

῾Η κοσμογραφία εἶναι κλάδος τῆς ἀστρονομίας καὶ ὁρίζεται ὡς τὸ σύνολο τῶν στειχειωδῶν ἀστρονομικῶν γνώσεων. περιλαμβάνει δηλαδὴ τὶς βασικὲς γνώσεις τῆς ἀστρονομίας, ἀλλὰ τὶς διατυπώνει χωρὶς ἀποδείξεις καὶ χωρὶς νὰ χρησιμοποιῇ πολλοὺς μαθηματικοὺς τύπους.

Κεφάλαια τῆς κοσμογραφίας εἶναι μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς·
1. σύμπαν, γαλαξίες καὶ ἀστρικὰ συστήματα·
2. τὸ ἡλιακὸ σύστημα
3. ἡ γῆ καὶ ἡ σελήνη
4. ἡ ἔννοια καὶ μέτρησι τοῦ χρόνου
5. ἡ κοσμογονία
6. τὰ ἀστρονομικὰ ὄργανα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Η ἐπιστήμη τῆς ἀστρονομίας

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 05 Μαρ 2009, 21:23:19

Τὸ 2009 εἶναι παγκόσμιον ἔτος ἀστρονομίας, καθὼς ἐφέτος συμπληρώνονται 400 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Γαλιλαῖος γιὰ πρώτη φορὰ ἐρεύνησε τὸν οὐράνιο θόλο μὲ τὸ τηλεσκόπιό του.


῾Ελληνικὲς ἱστοσελίδες στὸ διαδίκτυο γιὰ τὴν ἀστρονομία

῾Υπάρχουν πολλές· δειγματοληπτικῶς ἀναφέρονται ἐδῶ μερικές, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη εἶναι ἱστοσελίδα τοῦ ἐθνικοῦ ἀστεροσκοπείου ᾿Αθηνῶν.

http://www.noa.gr/Issues/Astrogr.html
http://www.astronomia.gr/wiki/index.php ... E%B4%CE%B1
http://www.astrovox.gr/
http://www.astrovox.gr/software.html
http://www.astronomia.org.gr/
http://www.e-telescope.gr/gr/cat01.htm
http://greekastronomy.blogspot.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF% ... E%AF%CE%B1
http://astroforum.gr/
http://www.astro.auth.gr/elaset/gr/resources.php
http://astro.pblogs.gr/
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Κοσμογραφία

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 05 Μαρ 2009, 21:27:18

῾Ελληνικὲς ἱστοσελίδες στὸ διαδίκτυο γιὰ τὴν κοσμογραφία

http://www.melodikos.com/2/kosmografia.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE% ... E%AF%CE%B1
(βλέπε καὶ τὶς ἱστοσελίδες γιὰ τὴν ἀστρονομία viewtopic.php?f=80&t=387#p970)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Η ἐπιστήμη τῆς ἀστρονομίας

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 05 Μαρ 2012, 00:28:39

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Αστρονομία — ἀστροφυσικὴ — κοσμογραφία

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 07 Οκτ 2012, 19:54:35

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ᾿Αστρονομία

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron